/* Template Name: predloga - stran */ KS Spodnja Polskava

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR
KRAJEVNE SKUPNOSTI
SPODNJA POLSKAVA

Dne 3.3.2011

Sestanek nadzornega odbora z dnem 3.3.2011 ob 18. uri v prostoru KS Sp. Polskava

Prisotni:  Vili Krajnc,  Štern Breda, Babič Cvetka, Rec Mirko in Matjaž Brumec.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika nadzornega odbora KS Sp. Polskava
2.    Razno

1. Člani nadzornega odbora so soglasni, da bo glasovanje javno. Predsednik KS predlaga, da vsak  član predlaga svojega člana za predsednika nadzornega odbora. Gospod Krajnc predlaga gospoda Reca, gospoda Reca predlaga gospo Bredo Štern. Predlog za predsednico gospo Bredo Štern nadzornega se da na glasovanje, tako so štirje za in en je vzdržan.

Gospa Breda Štern tako postane nova predsednica nadzornega odbora.

2. Predsednica  pove delovanje nadzornega odbora, pove, da želi, da se izmenjajo kontakti in da se vsem posredujejo pravno formalni akti. Pove, da se po statutu mora nadzorni odbor dobiti najmanj dvakrat letno dobiti. Predlaga, da se preko našega Sveta KS da pobuda na našo občino, da se organizira sestanek, kjer bi dobili navodila kako delati v nadzornem odboru, pridobiti smernice za delovanje in opredeliti naloge. Predlaga, da se to izvede za vse člane nadzornega odbora.

                            Predsednica NO Sp. Polskava
                            Breda Štern