/* Template Name: predloga - posts */ KS Spodnja Polskava

17. 1. 2023

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

KS Spodnja Polskava je prejela več pobud o odpravi okvar na javni razsvetljavi na območju KS Spodnja Polskava.

Obveščamo vas, da je upravljavec javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica Komunala Slovenska Bistrica.

V primeru zaznave okvare na javni razsvetljavi v občini Slovenska Bistrica, lahko SAMOSTOJNO in NEPOSREDNO sporočite okvaro upravljavcu preko aplikacije za sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica. Vašo neposredno prijavo bo sprejela služba za vzdrževanje javne razsvetljave na Komunali Slovenska Bistrica.

Prijavo bodo vzdrževalci obravnavali in v najkrajšem možnem času okvaro odpravili.

Več na spodnji povezavi:

Okvara javne razsvetljave in APLIKACIJA ZA SPOROČANJE OKVAR

 

Svet KS Sp. Polskava


4. 6. 2021

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 66/2020). Odlok je začel veljati dne 19.12.2020.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 01.12.2020

KS Sp. Polskava je sprejel sklep o ceniku storitev pokopališke dejavnosti na 13. seji 03.06.2021.

CENIK POKOPALIŠKIH DEJAVNOSTI SP. POLSKAVA

 

Svet KS Sp. Polskava


20. 5. 2021

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

KS Sp. Polskava naproša, da v kolikor imate razna vprašanja, ideje, pripombe, pobude in pdb., da nas lahko brez oklevanja kontaktirate PISNO na naš elektronski naslov info@ks-spodnja-polskava.si ali posredujete PISNI dopis na naslov KS Sp. Polskava, Sp. Polskava 270, 2331 Pragersko ali nas osebno nagovorite v času uradnih ur v poslovnih prostorih KS Sp. Polskava, ki so vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18. uro.

Veselimo se vseh vaših ustnih in podpisanih z imenom in priimkom komentarjev, pripomb, novih idej,  in pohval (pobude).

Svet KS Sp. Polskava bo prejete pobude preučil v času, ki je namenjen za nemoteno delovanje KS Sp. Polskava. Skušali jih bomo kar najbolj upoštevati in najti ustrezno rešitev.

Obveščamo vas z namenom, da v kolikor je možno, da se na člane sveta KS Sp. Polskava ne obračate z ustnimi vprašanji, ko jih srečate v trgovini, na vasi, na sprehodu… saj le to ni ustrezno mesto in osnova za nadaljnjo razpravo in realizacijo.

 

 Svet KS Sp. Polskava

 


4. 12. 2020

Spoštovani krajani, krajanke!

Obveščamo vas, da nam je uspelo s pomočjo  Občine Slovenska Bistrica obnoviti kolesarsko postojanko pri jezeru, ki je del JANTARNE KOLESARSKE POTI.

NASTANEK JANTARNE KOLESARSKE POTI

EuroVelo je evropska mreža kolesarskih poti, ki je pričela z izvedbo projekta Evropske kolesarske federacije, katere cilj je bil razviti 12 dolgih kolesarskih poti, ki prepredajo celotno Evropo. Eden od navedenih projektov je tudi pot EV 9 imenovana Jantarna kolesarska pot.

Sama Jantarna pot oziroma cesta je bila verjetno najstarejša in najkrajša evropska trgovska poezava med Baltikom in Sredozemljem, po kateri so od pozne bronaste dobe do 5. Stoletja trgovali z jantarjem.

Tako je Jantarna kolesarska pot, ena od evropskih kolesarskih poti, ki bo povezala obalo Baltiškega morja z Jadranskim! V Slovenijo pot pripelje iz Avstrije skozi Šentilj. Nadaljuje po asfaltiranih lokalnih cestah proti Mariboru in nato skozi Krajinski park Rački ribniki in ob akumulaciji Požeg po kolovozu. Ta del je eden lepših odsekov na poti, saj sta obe vodni površini pravi raj za različne vrste ptic in rastlin. Vodne površine v parku, spokojnost neokrnjene narave, šepet gozdov ter pesem ptic ustvarjajo raj za ljubitelje različnih vrst tamkaj živečih živali in rastlin, hkrati pa nudijo pravo sprostitev. Pot je po trasi označena in se nadaljuje skozi Spodnjo Polskavo in po regionalni cesti do Slovenske Bistrice, kjer je pri gradu konec označenega dela poti.

Primerna je za turistično rekreativno kolesarjenje s treking kolesi.

 

Jantarjeva pot jantarjeva pot   Jantarjeva potJantarjeva pot Jantarjeva pot janatrjeva pot

 

Svet KS Sp. Polskava


19. 5. 2020

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

Prošnja krajanom KS Sp. Polskava za prispevek k čistejšemu okolju na območju KS Spodnja Polskava in drugod.

Ker je letos zaradi razglasitve epidemije bila odpovedana vseslovenska čistilna akcija in tako ni bilo možno organizirano skupno čiščenje odpadkov z divjih odlagališč in mest, kjer se odpadki ne bi smeli nahajati, smo se odločili za individualno usmerjeno akcijo in se zato  obračamo na vas, da vseeno vsi skupaj pripomoremo k temu, da je na tleh travnikov, gozdov, pešpoti, obcestnih jarkov čim manj odpadkov in s tem vzdržujemo čistočo naše krajevne skupnosti.

Za okolje, v katerem živimo, in za naravo, ki jo imamo za svoje zavetje smo dolžni skrbeti. Vsak posameznik naj prispeva svoj delež k urejenemu, čistemu in prijetnemu bivalnemu in naravnemu okolju. Nekateri z odlaganjem smeti na neprimernih mestih škodijo naravi, prebivalcem, pa tudi vizualnemu izgledu samega kraja. Ne glede na to, da se trudimo za urejenost KS SP.POLSKAVA in njene okolice, se obračamo tudi na vas, da v kolikor se odpravite na sprehod po naši krajevni skupnosti, če vam ni težko, dajte mogoče kakšno majhno vrečko za smeti v žep in poberite kakšno smet, saj s tem pomagate nam, vam, naravi,…

Že v naprej se vam zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč.

 

Svet KS Sp. Polskava


28. 2. 2020

 Spoštovani lastniki psov!

V zadnjem obdobju smo prejeli večje število pritožb in opozarjanj  na problematiko pasjih iztrebkov na pločnikih, zelenicah ob vrtcu, šoli in igrišču ter ostalih površinah na KS SP. POLSKAVA.

Kolikokrat viden prizor: pes iztreblja, lastnik/lastnica zavzeto gleda v nasprotno smer, ko opravi svoje pa odhitita s kraja dogodka. Tako obnašanje lahko pomeni le eno – lastnik/lastnica psa je neuvideven/a in neodgovoren/a in povzroča opravičeno slabo voljo med krajani. Lastniki psov so na javnih površinah dolžni pospraviti za svojim psom. Ampak vedno ni tako.

S tem se povzroča neestetski videz v okolju ter ogroža zdravje ostalih uporabnikov javnih površin.

»Dolžnost vseh lastnikov in vodnikov psov je, da z javnih površin odstranijo iztrebke svojih psov. Pri pobiranju iztrebkov ne gre le za estetski, ampak tudi za zdravstveni vidik tako nas kot naših ljubljenčkov oziroma vseh, ki z nami sobivajo. Nihče od nas si ne želi pasjega iztrebka na čevljih, obleki ali v svojem domu, zagotovo pa si upamo trditi, da še manj bolezni, ki se na ta način prenašajo (npr. gliste in trakulje).

Tako lastnike psov pozivamo, da za svoje ljubljenčke skrbijo odgovorno, poskrbijo za njihovo zdravje, jih imajo zaprte v za to primernih prostorih in ogradah, jih v času sprehodov vodijo na povodcu in ne puščajo njihovih iztrebkov na javnih površinah in privatnih zelenicah.

Niso pa vsi lastniki psov taki. Mnogo jih je, ki se jim zdi pobiranje iztrebkov  nekaj povsem samoumevnega za kar se jim zahvaljujemo. A vendar so še vedno v manjšini.

Občinski Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica določa, da morajo lastniki počistiti za svojimi ljubljenčki na javnih površinah in predvidevajo tudi kazni za neupoštevanje teh določil.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica

 

Zakon o zaščiti živali med drugim predpisuje, da mora skrbnik psa, na javnem mestu, zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Za nadzor te določbe so pristojni policisti in občinski redarji.

Zakon o zaščiti živali

V kolikor se ne boste držali zgoraj zapisanega bomo primorani pozvati ustrezne službe občinske uprave in medobčinsko redarstvo, ki bodo nadzirale dolžno ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

 

 Svet KS Sp. Polskava


17. 10. 2019

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!

Najemnike grobov obveščamo o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)
•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

 Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob redno vzdrževan in urejen.

Prav tako je najemnik upravljavcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljavec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava)  je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:
•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, … ,
•    stopanje in hoja po grobovih,
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico,
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest,
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih,
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …,
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča.

 

                                                                                                                          Predsednik KS Sp. Polskava

                                                                                                                          Marko Teskač


17. 10. 2019

KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA

Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko

telefon: + 386 2/803 65 33

e-mail: info@ks-spodnja-polskava.si

uradna spletna stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Št. zadeve: _____________

                                                                                                                                Sp. Polskava, dne _________

   (Kontakti prosilca)

   _________________

   __________________

 

   __________________

 

    ZADEVA: SOGLASJE

 

   Spoštovani !

   Krajevna skupnost Sp. Polskava, kot upravljavec pokopališča, izdaja

 

                                                                   s o g l a s j e

   za ureditev groba št. ________  ob naslednjih pogojih:

  • ker je grob na starem delu pokopališča mora biti v skladu z obstoječimi merami,
  • izvajalec ne sme ovirati sosednjih grobov, ter je odgovoren za morebitne poškodbe sosednjih grobov,
  • dimenzija groba ne sme odstopati od predpisane:

                                         * družinski grob (dolžina 2 m, širina 1,8m),

                                        * enojni grob (dolžina 2 m, širina 1m),

  • nastale odpadke pri prenovi, mora izvajalec odpeljati izven pokopališča na ustrezno deponijo,
  • dela naj bodo zaključena v roku 30 dni po pričetku.

   Prosimo, da nas obvestite o pričetku izvajanja del  na telefonsko številko  031 304 757 (Božo Gajšt).                                                                                                                            S spoštovanjem
                                                                                                                            Predsednik KS Sp. Polskava
                                                                                                                            Marko Teskač

 

SOGLASJE-ZA-UREDITEV-GROBA


17. 5. 2019

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

Obveščamo vas, da je naša krajevna skupnost bogatejša za oglasno desko na trgovini Mercator.

Namenjena je  obveščanju o dogodkih v našem kraju.

 

 

Svet KS Sp. Polskava


24. 11. 2017

Spoštovani krajani, spoštovane krajanke!

Ponosni smo, da smo tudi v našo krajevno skupnost dobili polnilno postajo za električna vozila pod kostanji v naši vasi.

Foto: Zoran Horvat

Preberi več ...


1 2