Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18. uro. - Telefon: 02 803 65 33 - Vse informacije, predloge in kontakt: info@ks-spodnja-polskava.si ali preko kontaktnega obrazca.

6. 11. 2019

 

Neprilagojena hitrost je še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo oziroma se končajo s smrtnim izidom.

Ob preventivnih prikazovalnikih hitrosti »Vi vozite«, je izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti eden izmed bolj učinkovitih ukrepov, ki zmanjšujejo povprečne hitrosti na cestah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo tako izvedel meritve na občinskih cestah in na odsekih državnih cest v naseljih. Na območju občine bomo meritve hitrosti izvajali predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.

Občinski redarji bodo kršiteljem, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. Pri meritvah hitrosti občinski redarji ne ustavljajo voznikov, ki so prekoračili s splošnim prometnim predpisom ali prometnim znakom omejeno hitrost vožnje.

S plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

Z aktivnostmi, ki so namenjene umirjanju hitrosti, želimo okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da je neprilagojena hitrost lahko velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti in vožnjo vselej prilagoditi razmeram na cestah.

Z nadzorom želimo dolgoročno vplivati na voznike, da spremenijo svoj slog vožnje, in sicer da vozijo čim bolj defenzivno, umirjeno ter da so pozorni na šibkejše udeležence v prometu.

https://www.slovenska-bistrica.si/objava/224540

 


4. 11. 2019


28. 10. 2019

Spoštovani krajani,

 

obveščamo vas, da bodo uradne ure v četrtek, 07.11.2019 in 21.11.2019 med 17. in 18. uro v prostorih KS Sp. Polskava.

 

Lep pozdrav

KS Sp. Polskava

 


18. 10. 2019


18. 10. 2019


18. 10. 2019


15. 10. 2019


8. 10. 2019


3. 10. 2019


2. 10. 2019


1 2 3 4 20