Seznam kandidatov, ki kandidirajo za svet KS Sp. Polskava

10.    Krajevna skupnost Spodnja Polskava, Območje KS je ena VE in se voli 7 članov sveta

1. BOŠTJAN BRAČIČ
datum roj.:     28. 4. 1980      
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 271
poklic:     strojni tehnik        delo: upravljalec livne linije

2. STANISLAV ZAJŠEK
datum roj.:     15. 5. 1955         
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 57b
poklic:     strojni tehnik        delo: upokojenec

3. BOŠTJAN PEHAR
datum roj.:     4. 4. 1982         
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 271
poklic:     monter elektro omrežij        delo: upravljalec livne linije

4. JOŽEFA DREN
datum roj.:     19. 2. 1955         
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 57b
poklic:     ekonomski tehnik        delo: upokojenka

5. PETRA SEVER
datum roj.:     6. 10. 1977      
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 256
poklic:     mag. prava        delo: pravosodni sodelavec

6. MAG. MONIKA KIRBIŠ ROJS
datum roj.:     4. 8. 1978         
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 101a
poklic:     mag. ekonomskih znanosti        delo: vodja oddelka, VD direktor RIC

7. DOMINIKA VERLAK
datum roj.:     13. 6. 1982      
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 195
poklic:     zdravnica        delo: zdravnica

8. MILAN MOM
datum roj.:     28. 4. 1951         
naslov:     Pokoše, Pokoše 7a
poklic:     avtomehanik        delo: brezposeln

9. IGOR RITONJA
datum roj.:     27. 1. 1975         
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 202a
poklic:     univ.inž.tehnologije prometa    delo: samostojni strokovni sodelavec

10. SONJA EKART
datum roj.:     28. 11. 1950      
naslov:     Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 201
poklic:     ekonomist        delo: upokojenka

11. FRANC TERAN
datum roj.:     22. 3. 1967         
naslov:     Pokoše, Pokoše 11
poklic:     kmetijski mehanik        delo: vodja delavnice