Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik sestanka KS Sp. Polskava z društvi 21.1.2016

1. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI v letu 2016, dne 21.1.2016 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Sp. Polskava. Prisotni člani sveta KS: Petra Sever, Mom Milan, Ritonja Igor, Dominika Verlak, Sonja Ekart, Boštjan Bračič.

Predstavniki društev: Kampl Robi – PGD Sp. Polskava; Rec Mirko – MPZ Obrtnik-Polskava; Selinšek Irma – TD Kopriva in Društvo upokojencev Sp. Polskava; Fidler Jože – MPZ in ŠRD Košuta; Igor Ritonja -Nogometni klub Sp. Polskava; Jelka Drobne – TD Zelena dolina, Vintar Maja – KUD Matiček, Rok Paj.

Opravičili: Gasilska godba na pihala.

Dnevni red:
    Priprava na pustno povorko
    Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«
    Razno

Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava Petra Sever je prisotne predsednike in predstavnike društev krajevne skupnosti Sp. Polskava pozdravila ter jih seznanila z namenom sklica sestanka.

1. Priprava na pustno povorko
Petra Sever je prisotne povabila k udeležbi na pustovanju oz. na pustni povorki, dne 9.2.2016, ki se bo pričela ob 16.00 uri. Seznanila je prisotne, da so povabljeni tudi koranti in Gasilska godba na pihala. Za maske, ki bodo sodelovale v povorki je poskrbljeno za jedačo in pijačo. Izmed sodelujočih mask na povorki, se bodo izbrale tri najlepše oz. najizvirnejše, ki bodo nagrajene. Prisotne je seznanila, da je organizator prireditve Turistično društvo Kopriva ob sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sp. Polskava.

3. Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«
Petra Sever je predlagala, da bi se prireditev »18. spodnjepolskavsko poletje« odvijala v že ustaljenih dnevih in ustaljeno vsebino. V letošnjem letu bo prireditev potekala v času od četrtka 4.8. do nedelje 7.8.2015.
V nadaljevanju zapisnika je naveden predlagan dnevni red prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«, ki bo naknadno dopolnjen ( tudi z natančnejšimi imeni že navedenih prireditev in natančnejšimi pričetki izvajanj):

4.8.2016 – četrtek:
    začetek v dopoldanskih urah – razstava malih živali v organizaciji Roka Paj.
    16.00 uri nogometni turnir za otroke,
    17.00 uri otroški programu,

– predstavitev oratorija
– ustvarjalne delavnice
– otroški Fire Combat,
– palačinke
    20.30.uri mladinski rok koncert

Rok Paj je predlagal, da se postavi šotor (v izmeri 15×8, bele barve) na lokacijo za stavbo Krajevne skupnosti. Za namen razstave malih živali bi se šotor uporabljal v četrtek, v naslednjih dneh bi lahko bil namenjen drugim društvom (npr. v petek DU «kegljačem«, kasneje je lahko ta prestavljen na drugo lokacijo). V nadaljevanju je predlagal, da se ob razstavi organizira tudi mala tržnica domačih pridelkov oz. izdelkov in da se povabi glasbenike iz Zagorja, ki bi s primernim igranjem za to priložnost ob razstavnem prostoru, privabljali obiskovalce. Predlagal je tudi, da se ob razstavnem prostoru odpre manjši šank.

5.8.2016 – petek:
    9.00 uri turnir v kegljanju
    18.00 uri šahovski turnir
    18.00 uri koncert klape Šufit ob sodelovanju domačega Moškega pevskega zbora Obrtnik-Polskava in gostujočimi zbori
    nato »Dalmatinski večer« z dalmatinsko klapo Šufit in ansamblom…..

Koncert MPZ Obrtnik-Spodnja Polskava je v skladu z dogovori med MPZ Obrtnik-Polskava in PGD Sp. Polskava v tem letu zastavljen nekoliko drugače kot v preteklih letih. Koncert bo v sklopu »dalmatinskega večera«. Odvijal se bo na »glavnem odru«. MPZ bo k sodelovanju v tem letu povabil nekoliko manj gostujočih zborov in se v večji meri predstavil sam, verjetno tudi s skupno pesmijo s klapo Šufit.

6.8.2016 – sobota:
    Pohod
    10.00 uri nogometni turnir v malem nogometu
    17.00 uri kolesarski trim
    20.30 uri gledališka igra

7.8.2016 – nedelja:
    9.00 uri Fire Combat
    9.30 uri kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred cerkvijo na Sp. Polskavi
    10.00 uri žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi
    16.30 uri gasilski manever
    Po manevru velika vrtna veselica – Dejan Vunjak z ansamblom.

Kampl Robi je prisotne seznanil, da tekmovanje Fire Combat predstavlja popolno pripravo, kajti s strani Gasilske zveze Slovenije že pred pričetkom tekmovanja preverjajo brezhibnost pripravljene proge in ostalih zadev. V preteklem letu so dobili slabo oceno zaradi nepripravljene proge. Težave nastajajo zato, ker ima nogometno društvo v soboto nogometni turnir, nato pa zmanjka časa, da bi se začelo s hitrim pospravljanjem, da bi lahko gasilci začeli s pripravo proge. Zato je potrebno letos sklenil dogovor, katerega se morata oba društva striktno držati.

Plakati, letaki
Petra Sever je predlagala, da letos prevzame Maja Vintar oblikovanje letakov in plakatov za celotno prireditev „Spodnjepolskavsko poletje“, zato vsi prisotni sprejmejo dogovor, da bodo vse podatke o prireditvah (nazive, ure, sponzorje…) posredovali Maji Vintar do 30.5.2016. Po tem datumu ne bo več možno spreminjati posredovane vsebine.

Sanitarije
Glede na lanske izkušnje in izkušnje preteklih let je nujno potrebno spremeniti lokacijo postavljenih WC kabin (na osvetljeno in vidno mesto), ter povečati število le teh.

Čiščenje vasi po prireditvi
Takoj po prireditvi, v ponedeljek zjutraj, pred odprtjem ceste za promet, je potrebno cesto očistiti. Ker je za to delo vedno premalo ljudi je podan predlog, da se poskusi najeti pri Komunali Slov. Bistrica, avto, ki bi očistil oz. pometel cesto.

Problemi – sestanek
Podan je predlog, da se, kakor hitro bo mogoče po prireditvi, organizira skupen sestanek na katerem bi se izpostavile takrat še aktualna težave, ki se bodo gotovo pojavile tekom izvajanja prireditve. Predvidoma bi ta sestanek bil 24.8.2016 ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava.

3. Razno
3.1. Zahvala
Predsednik PGD Sp. Polskava Robi Kampl se je zahvalil društvom za pomoč pri izvedbi prireditve v letu 2015, za dobitke in ostalo pomoč Posebej se je zahvalil TD Kopriva, TD Zelena dolina in KUD Matičku.

3.2. Prireditev 2017
Robi Kampl je podal določene predloge za prireditev v naslednjem letu, v letu 2017, ko bo PGD praznovalo 130 let obstoja, hkrati pa želijo, da bo takrat tudi otvoritev novega gasilskega doma. Glede na to, da bo gasilska godbe na pihala tudi v tem letu obeleževala 110 obletnico obstoja, bi bilo smiselno določene zadeve povezati. Predlagal je, da bi se prireditev bolj posvetila tema dvema društvoma in se celostno spremenil tudi program te prireditve in se vnesle nove ideje. Ponovno bi izvedli baklado, vključili gasilsko kočijo….

3.3. Bilten
Petra Sever predlaga društvom, da bi krajevna skupnost izda Bilten o delovanju krajevne skupnosti in društvih. Z Biltenom bi krajane seznanili z vsebinami, s katerimi se društva ukvarjajo in dalo krajanom možnost, da se vključijo v razna delujoča društva, saj se vsa društva soočajo s težavo pridobivanja novih članov, novih idej,…. Društva se s tem strinjajo, zato se določi rok do katerega naj društva posredujejo kratek opis o njihovem delovanju do 9.3.2016. Bilten bo oblikovala Maja Vintar.

3.4. Praznovanje 50 obletnice Mladinskega doma na Pokošah
Fidler Jože, predsednik Košute Pokoše je prisotne seznanil, da je letos 50 obletnica obstoja Mladinskega doma na Pokošah. Pripravili bodo praznovanje, ki bo zajemalo kratek kulturen program in nekaj glasbe. Prireditev bo 28.5.2016. Ker so bili s strani članov sveta KS Sp. Polskava in predstavnikov ostalih društev podani določeni predlogi k izvedbi prireditve, tudi z namenom sodelovanja, bo ta prireditev tudi ena izmed točk dnevnega reda na naslednjem sestanku sveta KS Sp. Polskava z društvi , ki bo 9.3.2016 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                         Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                     Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja