Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cenik storitve pokopališke dejavnosti na območju Spodnja Polskava

Spoštovani!

Svet KS Sp. Polskava je sprejel sklep o ceniku storitve pokopališke dejavnosti na 1. redni seji dne 19.04.2023.