Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBVESTILO za najemnike grobov pokopališča na Spodnji Polskavi

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi!

Najemnike grobov obveščamo o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču:

•    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m)
•    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m)

Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob redno vzdrževan in urejen.

Prav tako je najemnik upravljavcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika.

Upravljavec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava)  je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave.

Na pokopališču je prepovedano:
•    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, … ,
•    stopanje in hoja po grobovih,
•    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico,
•    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest,
•    trganje cvetja in zelenja po grobovih,
•    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču,
•    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …,
•    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča.

Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča.

Predsednik KS Sp. Polskava

Marko Teskač