Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dvorec Frajštajn (Freistein)

Dvorec Frajštajn (druga imena: FreisteinFreyenstein) je renesančni dvorec na robu vasi Sele pri Spodnji Polskavi, na ravnini severovzhodno od Slovenske Bistrice. Nahaja se na naslovu 299, Sele pri Polskavi.

Okoli leta 1570 je dvorec po načrtih italijanskega arhitekta na mestu požganega dvorca Rosenberghofa dal zgraditi protestantski plemič Janez Regal (nem. Johann Regall zu Kranichsfeld und Freinstein) iz Rač. Leta 1635 so ga oplenili in požgali uporni kmeti.

 

Nekdanji lastniki

  • 1570 – Janez Regal
  • 1603 – Jurij Stubenberg
  • 1607 – baron Erazem Dietrichstein
  • 1670 – samostan dominikank Studenice
  • 1782 – Državni verski sklad
  • 1828 – grof Klemens von Brandis
  • 1904 – grof Sigmund Batthyany
  • med vojnama – Miroslav Ausch
  • po vojni – kmetijski kombinat Ptuj

 

Stavbna zasnova in arhitektura

Zaradi izpostavljene lege sredi ravnine, so dvorec v preteklosti obdajala gospodarska poslopja z obzidjem,danes pa utrdbenih sestavin s stolpi, ki jih kaže Vischerjev bakrorez iz leta 1681, ni več.

Dvo in polnadstropna stavba ima zaradi izven-nivojske kleti poševno zidano pritličje, na podstrešju so majhna okna, pod streho pa konzolni venčni zidec. Na glavni fasadi na severni strani, ki ima kar pet okenskih linij, dominira lepo oblikovan portal, okrašen z rozetami in motivom dragih kamnov. Nad portalom sta v dveh nadstropjih kamniti renesančni trifori in nad njima še podstrešna bifora. Fasade so višinsko deljene s kamnitimi venci, ki potekajo pod okni tako, da vključujejo okenske police. V notranjosti so v vseh etažah v vhodni osi velike veže z banjastimi oboki in grebenastimi sosvodnicami. V njih so prehodi v stranske, prav tako obokane prostore, v vseh etažah, opremljeni z velikimi kamnitimi portali.

 

Register  nepremičnine kulturne dediščine

Dvorec je bil v register nepremične kulturne dediščine vpisan 18. februarja 1998, za nepremični spomenik lokalnega pomena pa potrjen 19. marca 2013.

Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

 

Dvorec danes

Pred kratkim je dvorec, vključno s pripadajočimi gospodarskimi poslopji – pristavo, kupil poslovnež Milan Slavič, imenovan tudi grof Falski ali graščak M. Maximilian Slavič. Dvorec se sedaj prenavlja, in je  odprt za javnost, na ogled so različne muzejske zbirke in postavitve.

Tako si lahko na dvorcu Frajštajn ogledate stalno razstavo v pristavi dvorca, ki je sestavljena iz več sklopov. Prvi prikazuje bitko pri Sisku z opisom bitke na panojih, v vitrinah in stojalih pa je na ogled oprema in orožje štajerskih in krajnskih strelcev – mušketirjev. Na ogled je tudi rekonstrukcija prve puške iz cca 1380 in rekonstrukcija prvih topov tip zagozdnik. Drugi sklop prikazuje tiskarno s knjigoveznico. Vidite lahko funkcionalno rekonstrukcijo tiskarskega stroja iz leta 1550, orodje in postopek šivanja knjig. Slovenska heraldika, grboslovje z grbi slovenskih zgodovinskih pokrajin, predstavlja tretji sklop razstave. V četrtem so vitrine z za Slovence pomembnimi knjigami – faksimili: Valvazorjeva Slava vojvodine Krajnske, Trubarjev Abecednik in Dalmatinova Biblija, Prešernova – Zdravljica in najstarejši opis ustoličevanja koroških knezov iz leta 1480. Zadnji sklop stalne razstave pa je Viteška dvorana s kovnico novcev. Na ogled so štirje viteški 3/4 oklepi in heraldično oblačilo vitezov, več kosov delov oklepov in različno vitezovo orožje. V kovnici vam tudi praktično prikažejo izdelavo novca – guldna ogrskega kralja Matije Korvina (kralja Matjaža).

Dogovorite se lahko za voden ogled po razstavah ali ogled razstave  po predhodnem naročilu od ponedeljka do nedelje med 08. in 22. uro. V soboto in nedeljo pa vsako polno uro od 12. do 18. ure, brez predhodne najave.

Vsak vikend se med 12. in 18. uro v grajskem parku odvija živa zgodovina. Preizkusite se lahko v lokostrelstvu, metanju sekir. Čaka vas mušketirjeva orožarna, inkvizicija, mušketirski tabor in Da Vincijev most, papirnica, vrvarna in še kaj.

Po predhodnem dogovoru organizirajo v dvorcu še rojstne dneve, team buildinge, ekskurzije, plesne delavnice, šolo mečevanja, delavnico nastanka vrvi, knjigoveške delavnice in še in še.

 

Več o dogajanju lahko spremljate na njihovi FB strani Dvorec Freistein

 

 

Več vsebine o dvorcu Frajštajn najdete med drugim tudi na: