Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna razgrnitev študija plinovod M9 Kidričevo-Vodice

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice; ena izmed študij poteka tudi na območju KS Sp. Polskava

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80110, 106/10- popr. ln 57112), skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za energijo, pripravilo študijo variant s predlogom najustreznejše variante za prenosni plinovod M9 Kidričevo- Vodice in okoljskega poročila.

Prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice je umeščen v prostor v treh variantah, katere je mogoče prevezati in združevati. Na območju Občine Slovenska Bistrica poteka varianta 2, s pod variantami 2a, 2b in 2c.

Javna razgrnitev študije variant predmetnega državnega prostorskega načrta bo potekala od 9. 3. 2015 do 9. 4. 2015:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
– na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na naslovu:

Javna razgrnitev pdf

– na sedežu Občine Slovenska Bistrica.

Javna obravnava študije variant državnega prostorskega načrta bo 18. 3. 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, za občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 9. 4. 2015, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na Občini Slovenska Bistrica – na obrazcu za pripombe),
– po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom »DPN Kidričevo-Vodice«,
– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN Kidričevo-Vodice«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

S spoštovanjem.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja