Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kandidati za občinski svet II. volilne enote

II. VOLILNA ENOTA, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Alfonz Šarh, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava in Pragersko – Gaj, v kateri se voli 9 (devet) članov občinskega sveta

izžrebana št. liste: 1

ime liste: IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM
predlagatelj: IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

1 Peter Gradišnik, roj. 6. 5. 1977
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 178
poklic: prof. zgodovine in geografije
delo: spremljevalec dijakov s posebnimi potrebami

 

izžrebana št. liste: 2
ime liste: SMC – STRANKA MIRA CERARJA
predlagatelj: SMC – STRANKA MIRA CERARJA

1 Stanislav Zajšek, roj. 15. 5. 1955
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 57b
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec

2 Petra Sever, roj. 6. 10. 1977
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 256
poklic: mag. prava
delo: pravosodni sodelavec

3 Bojan Novačan, roj. 11. 1. 1963
naslov: Slovenska Bistrica, Vinarska ulica 15
poklic: univ. dipl. inž. gradbeništva
delo: odgovorni vodja projekta

4 Jožefa Dren, roj. 19. 2. 1955
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 57b
poklic: ekonomski tehnik
delo: upokojenka

 

izžrebana št. liste: 3
ime liste: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
predlagatelj: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 Irena Majcen, roj. 2. 3. 1958
naslov: Ritoznoj, Ritoznoj 75
poklic: univ. dipl. inž. agronomije
delo: vodja oddelka za okolje in prostor

2 Feliks Mikložič, roj. 5. 11. 1938
naslov: Pragersko, Cesta na polje 31
poklic: strojni inženir, spec. varilstva
delo: upokojenec

3 Sonja Jalovec, roj. 6. 3. 1971
občina: Slovenska Bistrica
naslov: Sele pri Polskavi, Sele pri Polskavi 25
poklic: tajnica
delo: brezposelna

4 Franc Obrovnik, roj. 4. 10. 1947
naslov: Šentovec, Šentovec 4b
poklic: gradbeni delovodja
delo: upokojenec

5 Majda Martinec, roj. 5. 4. 1952
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 32
poklic: meh. tekst. tehnik
delo: upokojenka

6 Ivan Peter Jurše, roj. 22. 11. 1939
naslov: Zgornja Polskava, Ulica Pohorskega bataljona 27
poklic: ekonomist
delo: upokojenec

7 Majda Herlič, roj. 26. 1. 1950
naslov: Pragersko, Ptujska cesta 38
poklic: univ. dipl. inž. živilske teh.
delo: upokojenka

8 Ivan Kurnik, roj. 25. 1. 1940
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 314
poklic: elektrotehnik
delo: upokojenec

9 Arnold Resman, roj. 6. 12. 1942
naslov: Bukovec, Bukovec 9
poklic: strojnik
delo: upokojenec

 

izžrebana št. liste: 4
ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 Jožef Trol, roj. 19. 2. 1965
naslov: Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega Bataljona 29
poklic: veterinarski tehnik
delo: veterinarska dela

2 Anita Peršuh, roj. 25. 4. 1977
naslov: Pragersko, Ulica Karla Paja 11
poklic: poslovodja
delo: poslovodja

3 Matej Arnuš, roj. 29. 8. 1979
naslov: Gaj, Prešernova ulica 2
poklic: dipl. org. mened.
delo: strokovni učitelj

4 Stanislava Jesenek, roj. 26. 10. 1948
naslov: Gabernik, Gabernik 28
poklic: pred. učitelj
delo: upokojenka

5 Uroš Klajderič, roj. 14. 4. 1983
naslov: Zgornja Polskava, Šolska ulica 13e
poklic: elektrikar motornih vozil
delo: direktor

6 Bernardka Brumec Korošec, roj. 14. 2. 1974
naslov: Pokoše, Pokoše 5b
poklic: poslovni sekretar
delo: podjetnica

7 Aleš Motaln, roj. 26. 1. 1976
naslov: Zgornja Polskava, Cankarjeva ulica 1
poklic: trgovec
delo: podjetnik

8 Irena Just, roj. 13. 7. 1965
naslov: Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 41
poklic: medicinska sestra
delo: cvetličarka

9 Rudolf Ozimič, roj. 5. 3. 1942
naslov: Slovenska Bistrica, Devinska ulica 21
poklic: inž. org. dela
delo: upokojenec

 

izžrebana št. liste: 5
ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Tanja Vintar, roj. 19. 12. 1971
naslov: Pokoše, Pokoše 35a
poklic: ekonomistka
delo: direktorica

2 Franc Pernat, roj. 17. 11. 1958
naslov: Gabernik, Gabernik 2
poklic: električar
delo: podjetnik

3 Mag. Mateja Brumec Mikec, roj. 29. 6. 1976
naslov: Klopce, Klopce 9a
poklic: univ. dipl. ekonomistka
delo: direktorica

4 Daniel Gajšt, roj. 13. 9. 1960
naslov: Zgornja Polskava, Ulica dr. Babnika 17
poklic: mizar
delo: podjetnik

5 Andreja Jeršič, roj. 12. 6. 1971
naslov: Pragersko, Čopova ulica 10
poklic: kemijski tehnik
delo: prodajalka

6 Franc Turk, roj. 14. 6. 1962
naslov: Pragersko, Kacova ulica 9
poklic: strojni tehnik
delo: brezposeln

7 Polona Lipoglav, roj. 20. 2. 1984
naslov: Klopce, Klopce 11
poklic: univ. dipl. pravica
delo: strokovna sodelavka

8 Milan Mom, roj. 28. 4. 1951
naslov: Pokoše, Pokoše 7a
poklic: avtomehanik
delo: brezposeln

9 Petra Koren, roj. 15. 10. 1982
naslov: Kočno pri Polskavi, Kočno pri Polskavi 12
poklic: komerc. tehnik
delo: komercialistka

izžrebana št. liste: 6
ime liste: SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
predlagatelj: SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

1 Metka Cvetko, roj. 27. 6. 1994
naslov: Ogljenšak, Ogljenšak 33
poklic: medijski tehnik
delo: študentka

2 Klemen Hren, roj. 3. 4. 1990
naslov: Devina, Devina 16
poklic: strojni tehnik
delo: direktor

3 Tamara Sobotič, roj. 16. 10. 1990
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 317
poklic: prodajalka
delo: natakarica

4 Darko Korošec, roj. 11. 11. 1964
naslov: Kočno pri Polskavi, Kočno pri Polskavi 11d
poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike
delo: profesor informatike in rač.
 

izžrebana št. liste: 7
ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1 Tin Kampl, roj. 20. 7. 1990
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 35
poklic: diplomiran politolog
delo: vodja projekta

2 Mag. Manja Brumec Martinčič, roj. 14. 7. 1966
naslov: Klopce, Klopce 9b
poklic: mag. ekonomskih znanosti
delo: vodja splošno kadrovskega sektorja

3 Franc Pišek, roj. 21. 11. 1946
naslov: Zgornja Polskava, Šolska ulica 18
poklic: komercialni tehnik
delo: upokojenec

4 Anita Vehovar, roj. 30. 4. 1961
naslov: Pragersko, Čopova ulica 5
poklic: gimnazijski maturant
delo: zavarovalni zastopnik

 5 Jožef Trglec, roj. 3. 3. 1956
naslov: Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 32
poklic: višji komercialist
delo: komercialist na terenu

 6 Milena Furek , roj. 15. 6. 1955
naslov: Pragersko, Ptujska cesta 26
poklic: profesorica slovenskega jezika
delo: upokojenka

 7 Jelka Kovačič, roj. 25. 8. 1966
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 157
poklic: računovodja
delo: računovodja

 8 Igor Vivod, roj. 9. 8. 1964
naslov: Pragersko, Bizjakova ulica 9
poklic: elektroinženir
delo: dispečer

 9 Dr. Andrej Godec, roj. 3. 12. 1952
naslov: Gaj, Šarhova ulica 28
poklic: doktor tehničnih znanosti
delo: vodja projektov

 

izžrebana št. liste: 8
ime liste: DS – DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
predlagatelj: DS – DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

1 Iztok Hodnik, roj. 13. 7. 1971
naslov: Zgornja Polskava, Kajuhova ulica 13
poklic: elektrotehnik
delo: nezaposlen

2 Sonja Hodnik, roj. 3. 3. 1978
naslov: Zgornja Polskava, Kajuhova ulica 13
poklic: konfekcijski tehnik
delo: brezposelna

 

izžrebana št. liste: 9
ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 Jožef Avguštin, roj. 12. 2. 1954
naslov: Slovenska Bistrica, Na Jožefu 54
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec

2 Patricija Breznikar, roj. 18. 11. 1971
naslov: Zgornja Polskava, Ulica Pohorskega odreda 2
poklic: bibliotekarka
delo: direktorica knjižnice

3 Jože Pečovnik , roj. 18. 2. 1977
naslov: Ritoznoj, Ritoznoj 22
poklic: tehnik kmetijske mehanizacije
delo: izmenski delovodja

4 Hilda Kovačič, roj. 10. 4. 1973
naslov: Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 59
poklic: dipl. inž. kemijske tehnologije
delo: analitik v laboratoriju

5 Janko Pečovnik Beglan, roj. 20. 12. 1960
naslov: Slovenska Bistrica, Na Jožefu 10
poklic: šofer
delo: kmetovalec

6 Dragica Leskovar, roj. 2. 5. 1966
naslov: Klopce, Klopce 27
poklic: delavka
delo: brezposelna

7 Vladimir Krajnc, roj. 15. 7. 1956
naslov: Pragersko, Jurčičeva ulica 2
poklic: organizator dela
delo: projektant

8 Ana Rabič, roj. 21. 11. 1989
naslov: Kalše, Kalše 10a
poklic: ekonomski tehnik
delo: kmetovalka

9 Petra Žlender, roj. 1. 10. 1974
naslov: Gaj, Trubarjeva ulica 11
poklic: šivilja
delo: voznik – prodajalec

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja