Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podaja ustnih in pisnih pobud, pritožb, pohval in pdb. s strani krajanov/krajank na območju KS Spodnja Polskava

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Svet KS Sp. Polskava naproša in poziva, da v kolikor imate razna vprašanja, ideje, pripombe, pobude in pdb., da nas lahko brez oklevanja/zadržkov kontaktirate;

ali

  • PISNO  izpolnite “kontaktni obrazec” preko klika na zelen okvirček Vprašajte nas”, ki se nahaja na prvi strani spletne strani KS Spodnja Polskava

ali

  • posredujete PISNI dopis na naslov KS Sp. Polskava, Sp. Polskava 270, 2331 Pragersko

ali

  • nas OSEBNO nagovorite v času uradnih ur v poslovnih prostorih KS Sp. Polskava, ki so vsak prvi četrtek v mesecu med 17. in 18. uro.

Veselimo se vseh vaših ustnih in pisnih dopisov v obliki  komentarjev, pripomb, novih idej in pohval (pobude) podpisanih z imenom in priimkom.

Svet KS Sp. Polskava bo prejete pobude preučil v času, ki je namenjen za nemoteno delovanje KS Sp. Polskava. Pobude bomo v najširšem možnem obsegu poskušali upoštevati in najti primerno/ugodno rešitev.

Obveščamo vas z namenom, da v kolikor je možno, da se na člane sveta KS Sp. Polskava ne obračate z ustnimi vprašanji, ko jih srečate v trgovini, na vasi, na sprehodu… saj le to ni ustrezno mesto in osnova za nadaljnjo razpravo in realizacijo.

V iskanju na skupne rešitve vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem!

Svet KS Sp. Polskava