Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA MED 17.7. IN 25.7.2023 in POZIV OBČANOM

!!! POMEMBNO OBVESTILO!!!

1) OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA MED 17. 7. IN 25. 7. 2023
Občina Slovenska Bistrica je pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Vloge se zbirajo do petka, 11.8.2023.

Obrazce najdete na: Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja med 17.7. in 25.7.2023 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica

2) POZIV OBČANOM
Lastnike zemljišč ob občinskih cestah in ostalih javnih površinah pozivamo, da pregledajo svoja zemljišča in odstranijo v ujmi podrta drevesa in vejevje, ki je padlo na ali ob vozišče.
Prav tako je potrebno odstraniti potencialno nevarna drevesa in veje, ki ogrožajo prometno varnost. V gozdu se je za označitev drevja za posek potrebno dogovoriti z revirnim gozdarjem Zavoda za gozdove Slovenije.

S tem boste prispevali k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.
Več na: Poziv občanom