Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Sp. Polskava

Datum: 18.03.2020

 

Zapisnik 1. izredne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 17.03.2020 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran,  Sonja Ekart, Nejc Žagar, predstavnik PGD Sp. Polskava Miran Furek

in predstavnica krajevne organizacije Rdečega križa Nada Medved

 

Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Koronavirus

 

K tč. 1 dnevnega reda

Na pobudo Občine Slov. Bistrica in civilne zaščite se je sklicala izredna seja KS Sp. Polskava v vezi zadeve

24 urna dežurna pisarna.

Po dogovoru smo v klicni center, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ, posredovali telefonsko številko od

predstavnika KS Sp. Polskava za krajane KS Sp. Polskava,

ki so oboleli in so v domači oskrbi, nimajo pa pomoči svojcev in bi potrebovali našo pomoč.

 

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                                                        Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Jasna Senekovič                                                                                                           Marko Teskač