Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 11.11.2010

Zapisnik sestanka s predstavnikom družbe Kabel TV

Dnevni red:
1. Problematika delovanja kabelskega sistema KS Spodnja Polskava in možnosti posodobitve le tega s strani družbe Kabel TV iz Petrovč.

Sestanek se je pričel s krajšo zamudo ob 1910.
V imenu družbe Kabel TV se je sestanka udeležil direktor Matjaž ARZENŠEK, prisotni pa so bili člani Sveta KS Spodnja Polskava:
– Milan MOM
– Drago ŽAGAR
– Milan SKRBIŠ
– Miran GAJŠT
– Monika KIRBIŠ
– Igor RITONJA
Na sestanku je bil prisoten tudi Vili KRAJNC, ki je povabljen ker je v prejšnjem mandatu bil odgovoren za področje kabelskega sistema KS Spodnja Polskava.

Po uvodnem pozdravu g. predsednika Sveta KS Milana Moma, je k besedi pozvan g. Matjaž Arzenšek.
Ta pove, da je družba Kabel TV tretja po velikosti med družbami kabelskih ponudnikov televizijskih storitev, telefonije in širokopasovnega dostopa do interneta na področju Slovenije. Družba Kabel TV ima velike težave s posredovanjem signala naročnikom kabelskega sistema Spodnja Polskava, saj naš sistem, ki je v lasti KS in krajanov, za delovanje nima vseh dovoljen in licenc. Boji se, da bi lahko s strani inšpektorata, zaradi navedenih kršitev veljavne zakonodaje, prišlo do prepovedi posredovanja signala in visoke kazni za kršitelje, torej tudi družbo Kabel TV. Družba Kabel TV zato pod dosedanjimi pogoji v bodoče ni več pripravljena prodajati signala kabelskemu sistemu Spodnja Polskava. S strani naročnika, torej kabelskega sistema KS Spodnja Polskava bi bilo  potrebno urediti vsa dovoljenja (tudi gradbeni načrt) in licence za distribucijo signala TV in radijskih postaj.
Svetniki KS Spodnja Polskava po krajši razpravi ugotovijo, da bi za tako majhen sistem kot je naš težko zagotoviti in urediti vsa dovoljenja, licence in nujno potrebno posodobitev sistema, ki bi omogočala naročnikom sprejem tudi digitalnega signala in širokopasovni dostop do omrežja internet. Svetniki KS Spodnja Polskava g. Arzenšku postavijo vprašanje ali je družba Kabel TV pripravljena prevzeti in izvesti posodobitev kabelskega sistema Spodnja Polskava.
G. Matjaž Arzenšek odgovori, da interes družbe obstaja in se zaveže, da v najkrajšem času pripravi ponudbo za posodobitev in pogojih prevzema kabelskega sistema Spodnja Polskava.

Sestanek se zaključi ob 20. uri.

Zapisal:
Vili Krajnc

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja