Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 11.3.2011

Svet KS Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 270
2331 Pragersko

Datum: 11. 3. 2011
Zapisnik 1. sestanka z društvi dne 11.3.2011

Dnevni red:
1. Nova spletna stran KS Sp. Polskava
2. Zlata maša župnika v Sp. Polskavi, g. Karla Drofenika
3. Polskavsko poletje
4. Poštni nabiralniki
5. Čiščenje prostorov KS
6. Razno
7. Naslednji sestanek

Sestanek se je pričel ob 19:00 in je trajal do 20:30.
Prisotni:

• Člana Sveta KS: Milan Skrbiš, Monika Kirbiš; predsednik Milan Mom se je opravičil zaradi udeležbe na občinski proslavi

• Predstavniki društev: Jožef Hrastnik (KUD gasilska godba na pihala Spodnja Polskava), Robert Kampl (PGD Spodnja Polskava), Justina Kline (Društvo upokojencev Spodnja Polskava), Malčka Čavničar (Turistično društvo Kopriva), Cvetka Vostner (Turistično društvo Zelena Dolina), Adolf Strnad (KUD MoPZ Obrtnik Slovenska Bistrica – Polskava), Jože Fidler (Športno rekreacijsko društvo Košuta Pokoše)

Na začetku sta predstavnika KS pojasnila, da bosta v novem mandatu kot člana Sveta KS zadolžena za koordinacijo in komunikacijo z društvi. Namen tovrstne organizacije je boljša povezanost KS z društvi ter možnost večkratnih srečanj in medsebojno obveščanje. Društva namreč izvajajo številne pomembne aktivnosti, ki pa so včasih žal premalo predstavljene širši javnosti.
Sicer pa so tudi drugi člani Sveta KS porazdeljeni po področjih, na primer: ceste, pokopališče, proračun, urejanje okolja, kanalizacija itd., podobno kot je bilo to organizirano v preteklih mandatih.

Nova spletna stran KS Sp. Polskava
KS ima po novem tudi spletno stran: http://www.ks-spodnja-polskava.si/
Na tej spletni strani so objavljeni zapisniki sej Sveta KS, vsa pomembna obvestila, novice, projekti itd.
Obstaja tudi posebna rubrika »Društva«, pod katero se lahko posamezna društva predstavijo. Predstavnika KS sta društva prosila, da pregledajo vsebino, ki je trenutno objavljena pod to rubriko in pošljejo morebitne predloge za njeno izboljšavo oz. dopolnitve vsebin, pa tudi slike, ki jih želijo objaviti ipd. Društva imajo tudi možnost, da na spletni strani objavljajo novice, najave svojih dogodkov in druge vsebine.
Kontaktni e-naslov za objave na spletni strani, ki je objavljen tudi pod rubriko »Pišite nam«, je trenutno: info@ks-spodnja-polskava.si, v prihodnje pa bo ta naslov namenjen izključno krajanom, medtem ko bo za objave na spletni strani oblikovan poseben e-naslov.
Društva so izrazila zadovoljstvo, da se je oblikovala spletna stran.

Zlata maša župnika v Sp. Polskavi, g. Karla Drofenika
Datum: 26. junij 2011 ob 10. uri na Sp. Polskavi (2. julija na Pragerskem)
Predhodno se je že sestal ožji organizacijski odbor v sestavi: Herta Žagar, Milan Mom in Milan Skrbiš.
Maša se bo prenašala po radiu, verjetno bo tudi TV prenos. Pričakuje se, da bodo društva sodelovala pri organizaciji in izvajanju dogodka (godba – igranje, gasilci – postavljanje miz idr., turistično društvo – pogostitev in povezava z ostalimi društvi). Ker pričakujemo veliko ljudi, se bo maša iz cerkve preko ekrana prenašala na prosto. Zaradi odvisnosti od vremena, bomo razmislili še o postavitvi šotora. Ostale podrobnosti bodo dogovorjene na prihodnjih sestankih.

Polskavsko poletje
Datum: 4. – 7. avgust 2011
Program bo načeloma razporejen po dnevih enako kot lani.
PGD Spodnja Polskava bo v nedeljo, 7. avgusta, organiziralo tekmovanje oz. gasilsko disciplino, imenovano »Fire Combat«. Tekmovanja naj bi se udeležilo okrog 50 ekip, ki s seboj pripeljejo tudi navijače, tekmujeta pa po dva tekmovalca skupaj. Tekma traja 6-8 ur, izvesti jo nameravajo v centru Polskave (zahteva je, da se odvija na asfaltu), začeli bi ob 9ih in okrog 16ih končali. Za vsakega tekmovalca je treba zagotoviti le 0,5 litra vode, obvezna pa je tudi prisotnost reševalnega vozila.
V soboto bo na programu kolesarski trim.
Podan je bil predlog, da bi se določene aktivnosti izvajale tudi na Pokošah in da se po koncu »Polskavskega poletja« organizira piknik ali izlet za društva, ki sodelujejo pri organizaciji (lani so bili z ladjo po slovenski obali).

Poštni nabiralniki
Pri vhodu KS je nov poštni nabiralnik KS. Dobro bi bilo, da bi si tudi društva nabavila svoje poštne nabiralnike, saj bi bilo na ta način olajšano razdeljevanje pošte.

Čiščenje prostorov KS
Prostore KS je treba redno čistiti in vsak za seboj pospravljati veliko sobo (tudi stole).
Pripravljen bo seznam (kdo čisti prostore in kdaj), na katerega se bodo predstavniki društev tudi podpisali; WC in hodnik bo treba očistiti 1-krat tedensko, pri čemer bo vsako društvo 1 mesec zadolženo za čiščenje. Ne glede na to se bodo po večjih prireditvah prostori očistili takoj.
KS se zaveže za nabavo čistil, očistiti je treba tudi greznico.
V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti tudi o rezervacijah terminov za uporabo prostorov KS (na oglasni deski ali preko spletne strani).

Razno
Društva so povprašala, kako bo letos s sofinanciranjem njihovih aktivnosti iz proračuna KS, določeni so opozorili še na dolgove iz prejšnjih let. Predstavnika KS sta pojasnila, da je proračun trenutno šele v postopku sprejemanja na občinskem svetu in da je že sedaj jasno, da bodo sredstva v letu 2011 zelo omejena. Društva so izrazila željo, da naj se denar razdeljuje sorazmerno in da naj se upošteva tudi koliko aktivnosti ima posamezno društvo tekom leta (nekateri so imeli s seboj plan dela oz. so ga predstavili).
Podan je bil tudi predlog, da naj se letos položnice za plačilo najemnine za grobove iz KS odpošljejo prej, ne šele konec leta in da naj se napiše/pregleda/posodobi pravilnik o pokopališkem redu (številni grobovi so zapuščeni, 3-krat letno jih ureja turistično društvo).

Naslednji sestanek
Na Pokošah, predvidoma v petek, 15. aprila 2011 ob 19. uri.
Dnevni red: predlogi aktivnosti oz. program društev za 30. april (postavljanje majskega drevesa) in ostalo.

Zapisala:
Milan Skrbiš in
mag. Monika Kirbiš,                                                                                                Milan Mom
člana KS Sp. Polskava                                                                           predsednik KS Sp. Polskava

Priloga:
Čiščenje prostorov KS Sp. Polskava v letu 2011

ciscenje-razpored.doc

ciscenje-april.doc

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja