Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 16.7.2015

8. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 16.7.2015, pričetek ob 20.30 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič, Petra Sever, Dominika Verlak

Gosti: Sebastian Mohorko, Mikec Branko

Dnevni red:

    Poročilo o zadnjem neurju (dne 15.7.2015) s strani PGD in prijave krajanov

    Pregled zapisnika zadnje seje

    Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«

    Umiritev prometa v vasi Sp. Polskava

    Razno

1. Poročilo o zadnjem neurju (dne 15.7.2015) s strani PGD in prijave krajanov

Predstavnik PGD Sp. Polskava Sebastian Mohorko je podal poročilo o aktivnostih PGD, ki so se odvijale v okviru neurja na območju Krajevne skupnosti Sp. Polskava. Pri gasilskem domu je bil organiziran štab, kamor so ljudje lahko prihajali prijavljati škodo, ki so jo gasilci poskušali sanirati. Bilo je več vdorov vode v objekte, podrta drevesa, ki so padla na objekte ali drugo lastnino (brajde, počitniška prikolica). Sanirati so morali tudi kanalizacije za meteorne vode, saj se je šele ob teh večjih vodah izkazalo, da je bila le ta na večjih mestih zamašena. Ta dan je PGD Sp. Polskava opravilo 19 intervencij. Predloženo je poročilo v pisni obliki.

Krajan g. Samastur Bogdan je posredoval dopis o zamašitvi kanalizacijskih cevi, težavo so člani PGD odpravili tekom današnjega (16.7.2015) dne.

G. Urgl Bojan je z dopisom »v vednost« obvestil člane sveta KS o težavah z neočiščenim potokom Mlinščica, ki že dalj časa povzroča težave ob deževju. Ker je v zvezi s tem g. Urgl že obvestil pristojne službe (ARSO), jim je tokrat posredoval urgenco, ter priložil slike o tokratnih poplavah, ki jih je povzročila neurejena in zamašena struga.

2. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne 15.6.2015.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

3. Dogovor o aktivnostih na prireditvi »spodnjepolskavsko poletje«

Potekali so dogovori o aktivnostih, ki se še morajo izvesti v zvezi z izvedbo prireditve. Večina soglasij je že pridobljenih. Člani sveta KS Sp. Polskava so tudi opravili ogled predlaganega plakata in letakov za prireditev in podali določene pripombe.

4. Umiritev prometa v vasi Sp. Polskava

Projektant Mikec Branko je članom sveta KS predstavil tri različne idejne zasnove umiritve prometa »Ukrepi umirjanja prometa na lokalni cesti 440611,940911,940902,940822,94031 (vaško jedro Spodnja Polskava)«. Po pregledu in debati so se člani odločili za enega izmed predlogov s podanim navodilom, da se določeni detajli dopolnijo oz. spremenijo.

5. Razno

5.1. Hišni jašek

Krajan Franc Podlesnik je podal dopis s katerim obvešča, da pri izgradnji kanalizacije ni bilo izgrajenega hišnega jaška na njihovi parceli, kar ni skladno z obvestilom ,ki ga je pred pričetkom izgradnje podala Komunala. Dopis se odstopi v reševanje Občini Slov. Bistrica.

5.2.Razsvetljava Pokoše

Na podjetje Elektra je potrebno podati prošnjo za izdajo soglasja k izgradnji trafo-postaje za namen javne razsvetljave, pred tem pa pridobiti uradno ugotovitev lastništva parcele. Podan je predlog, da bi bilo smiselno izgraditi javno razsvetljavo ob izgradnji kanalizacije.

5.3. Poškodba fasade ob izgradnji kanalizacije –Voršič

V skladu z zadevo »Poškodba fasade ob izgradnji kanalizacije –Voršič«,obravnavano na seji sveta KS Sp. Polskava dne 18.5. 2015, katera je bila predana v reševanje Občini Slov. Bistrica, je bilo s strani Občine Slov. Bistrice posredovano obvestilo, da se je navedena zadeva predala v obravnavo izvajalcu del primarne kanalizacije.

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Zapisala:                                                  Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                    Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja