Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 17.6.2013

2. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI  v letu 2013, dne 17.6.2013 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih krajevne skupnosti  Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Mom Milan, Ritonja Igor  

Predstavniki društev: Kampl Robi – PGD Sp. Polskava,Maja Skrbiš – KUD Matiček, Leopold Perger– MPZ Obrtnik-Polskava, Silva Furek – KORK Sp. Polskava, Selinšek Irma – TD Kopriva, Leopold Gorišek –Društvo upokojencev Sp. Polskava, Mok Franc – ŠRD Košuta in MPZ Košuta, Igor Ritonja -Nogometni klub Sp. Polskava, Gasilska godba na pihala.

Opravičili: TD Zelena dolina  

Dnevni red:  

1. Priprava na prireditev  »15. spodnjepolskavsko poletje«  

2. Razno  

Prisotne predstavnike društev je g.  predsednik sveta KS Milan Mom prisrčno pozdravil, ter napovedal dnevni red sestanka s samo eno točko in sicer organizacija »jubilejne prireditve« 15. spodnjepolskavsko poletje.

Predlagal je, da bi se prireditev odvijala v že ustaljenih dnevih in z ustaljeno vsebino.Vsako društvo, ki bo sodelovalo z določeno aktivnostjo bo za stroške prejelo 120.00 EUR.  

Krajevna  skupnost nosi ostale stroške, kot so varovanje, najem prenosnih stranišč, pridobitev soglasij, stroške elektrike, stroške glasbene skupine na drugem odru in ostale spremljevalne stroške. V letošnjem letu bo prireditev potekala v času od 1. 8. do 4.8.2013. 

1. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2013«.   

Predlagan dnevni red prireditve »15. spodnjepolskavsko poletje «, ki bo še naknadno dopolnjen z natančnejšimi imeni prireditev in pričetki izvajanj:  

1.8.2013 – četrtek:  pričetek ob  18.00 uri otroški večer:

    igra za otroke v izvedbi KUD Matiček – Mali matički,
    peka palačink v izvedbi Turističnega društva Kopriva,
    v okviru možnosti – spuščanje ladjic po potoku – v kolikor bo predhodno očiščen potok

Za klopi in šank poskrbi PGD Sp. Polskava. Koordinator večera bo Maja Vintar.

Predsednica KUD Matiček je opomnila predsednika sveta KS, da se  dotacija izvede tudi za Male Matičke.   

2.8.2013 – petek: ob 9.00 uri turnir v kegljanju v izvedbi  Društva upokojencev Sp. Polskava  

PGD da na posodo šotor (za varovanje udeležencev pred visoko temperaturo oz. slabim vremenom) in klopi

    Ob 17.00 uri šahovski turnir v izvedbi  Športnega društva Sp. Polskava
     Ob 20.00 uri koncert moškega pevskega zbora Obrtnik

KS poskrbi za dogovor z OŠ Antona Ingoliča za uporabo dveh oz. treh učilnic za potrebe preoblačenja nastopajočih. Za postavitev klopi poskrbi PGD Sp. Polskava.

    Ob 21.30 uri baklada v izvedbi Gasilskega društva Sp. Polskava in Gasilske godbe na piha
    Po bakladi zabava z ansamblom  

3.8.3013 – sobota:  Pričetek zjutraj – nogometni turnir v izvedbi Nogometnega kluba Sp. Polskava

    Ob 9.00 uri pohod iz Pokoš na Sp. Polskavo – poglejmo naravne lepote v KS – v izvedbi  turističnih društev KS Sp. Polskava . TD Zelena dolina poskrbi za traso in izvedbo pohoda iz Pokoš na S. Polskavo.  Udeležence pohoda bo na cilju pogostilo TD Kopriva.
    Ob 16.00 uri kolesarski trim v izvedbi Turističnega društva  Kopriva,
    Ob 19.00 uri otvoritev razstave v   izvedbi Turističnega društva  Kopriva,
    Ob 20.00 uri gledališka igra – gostujoča skupina     

Klopi – za postavitev le teh je odgovorno PGD Sp. Polskava.

 4.8.2013 –  nedelja:  Ob 8.00 uri Fire combat

    Ob 9.30 uri kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred Cerkvo na Sp.  Polskavi
    Ob 10.00 uri žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi
    Ob 16.30 uri gasilski manever
    Ob 17.00 uri velika vrtna veselica  z ansamblom Pajdaši in Tanjo Žagar– dogajanje na dveh odrih
    Od 9.00 ure do 16.00 ure bo odprta razstava

V primeru slabega vremena bodo kulturne prireditve v prostorih OŠ Antona Ingoliča.

Predsednik PGD Sp.  Polskava je seznanil navzoče, da društvo nima dovolj lastnih klopi na razpolago, zato jih vedno najamejo od drugod. Najem klopi predstavlja strošek, ki je višji od 120,00 EUR. Ker klopi uporabljajo oz. potrebujejo tudi ostala društva za izvedbo ostalih prireditev predlaga, da se znesek dotacije za PGD Sp. Polskava poveča.  

Predsednik sveta KS je predlagal, da o tem odloči svet KS Sp. Polskava.

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS:

Silva Furek                                                                  Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja