Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 19.3.2014

1. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI  v letu 2014, dne 19.3.2014 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih krajevne skupnosti  Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Mom Milan, Ritonja Igor, Miran Gajšt

Predstavniki društev: Kampl Robi, Teskač Marko, Miran Furek – PGD Sp. Polskava; Dolf Sternad – MPZ Obrtnik-Polskava;  Selinšek Irma – TD Kopriva;  Leopold Gorišek – Društvo upokojencev Sp. Polskava; Fidler Jože – ŠRD Košuta in MPZ Košuta; Teran Dejan -Nogometni klub Sp. Polskava; TD Zelena dolina –  Vostner Cvetka

Opravičili: KUD Matiček, Športno društvo

Gost: župan dr. Ivan Žagar

Dnevni red:        

1.     Priprava na prireditev  »16. spodnjepolskavsko poletje«

2.     Akcija »Očistimo svoj kraj«

3.     Problematike kraja – s prisotnostjo župana Ivana Žagar

4.     Razno
 

Prisotne predstavnike društev je predsednik sveta KS Milan Mom  pozdravil, ter napovedal in obrazložil dnevni red.

Predlagal je, da bi se prireditev odvijala v že ustaljenih dnevih in z ustaljeno vsebino. Vsako društvo, ki bo sodelovalo z določeno aktivnostjo bo za stroške prejelo 140.00 EUR.

V letošnjem letu bo prireditev potekala v času od 31. 7. do 3.8.2014.
 

1. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2013«. 

V nadaljevanju je naveden predlagan dnevni red prireditve »16. spodnjepolskavsko poletje «, ki bo še naknadno dopolnjen z natančnejšimi imeni prireditev in pričetki izvajanj:

31.7.2013 – četrtek:

    v  ob  16.30 uri nogometni turnir za otroke dečki in deklice,
    v  ob 18.00 uri igra za otroke v izvedbi KUD Matiček – Mali Matički,
    v  ob 19.00 uri otroški Fire combat,
    v  zabava za otroke – peka palačink v izvedbi Turističnega društva Kopriva

1.8.2013 – petek:

– Ob 9.00 uri turnir v kegljanju v izvedbi  Društva upokojencev Sp. Polskava

–  Ob 17.00 uri šahovski turnir v izvedbi  Športnega društva Sp. Polskava

–  Ob 19.00 uri koncert moškega pevskega zbora Obrtnik

–  Ob 20.30 uri  »dalmatinski večer«

–  Ob 21.30 uri baklada v izvedbi Gasilskega društva Sp. Polskava in Gasilske godbe na pihala

–  Po bakladi nadaljevanje zabave na temo »Dalmatinski večer«

2.8.2013 – sobota:

–   Pričetek zjutraj – nogometni turnir v izvedbi Nogometnega kluba Sp. Polskava

–  Ob 9.00 uri pohod iz Sp. Polskavo na Pragersko po »črni poti«

–    Ob 16.00 uri kolesarski trim v izvedbi Turističnega društva  Kopriva,

–     Ob 19.00 uri otvoritev razstave v   izvedbi Turističnega društva  Kopriva,

–     Ob 20.00 uri gledališka igra, KUD Matiček

 3.8.2013 –  nedelja:

– Ob 9.00 uri Fire combat

–  Ob 9.30 uri kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred Cerkvo na Sp.  Polskavi

–   Ob 10.00 uri žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi

–   Ob 16.30 uri gasilski manever

–   Ob 17.00 uri velika vrtna veselica – dogajanje na dveh odrih

–   Od 9.00 ure do 16.00 ure bo odprta razstava

2. Akcija »Očistimo svoj kraj«

Akcija  »Očistimo svoj kraj«, se bo izvajala predvidoma 28.3.2014 –sodelovali bodo otroci iz vrtca in šole, ter Društvo upokojencev in 29.3.2014 (časovno je potrebno uskladiti s šolo in vrtcem). V soboto 29.3.2014 bi sodelovali ostali krajani. Akcija se bo pričela ob 9.00 uri, enako na Pokošah. Na omenjeni akciji, se bo čistilo javne površine (odstranitev komunalnih odpadkov z divjih odlagališč ter čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij, nabrežij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokih in ostalih javnih površin in ne odvoz kosovnih odpadkov). Vodja akcije bo Igor Ritonja, ki bo poskrbel za rokavice in vrečke, ter predlagal lokacije čiščenja.

3. Problematike kraja

Udeležencem sestanka se je pridružil  župan dr. Ivan Žagar, sledil je pozdrav, nato je predsednik sveta Milan Mom  podal problematiko kraja oz. naslednje najbolj izstopajoče potrebe, ki se kažejo v KS Sp. Polskava:

–       Izvedba kanalizacije in asfaltiranja cest na Pokošah,

–       Izgradnja vodovoda Pokoše

–       Odkup zemljišča od SP Spodnja Polskava

–       Gradnja gasilskega doma na Sp. Polskavi

–       Ureditev stavbe KS Sp. Polskava.

Župan Ivan Žagar je prisotnim obrazložil stanje občinskih financ, katere ne dopuščajo možnosti dodatnega financiranja raznih nepredvidenih projektov. Obrazložil je težave, ki so prisotne ob izgradnji primarne kanalizacije Zg. Polskava-Pragersko, ter težave pri izvedbi javnega naročila za izgradnjo vodovoda. Prisotne je seznanil z spremljajočimi aktivnostmi ob izvedbi sekundarne kanalizacije  (ceste v javno dobro, dodatna asfaltiranja, izgradnja pločnikov proti »Amonu« in proti Zg. Polskavi«). Po pojasnili predsednika KS Milana Mom, da je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije na Pokošah je opozoril, da je potrebno preveriti možnost podaljšanja dovoljenja, saj se bo gradnja le tega lahko pričela morda že v prihodnjem letu. Glede možnosti sofinanciranja izgradnje gasilskega doma na Sp. Polskavi je župan pojasnil, da to trenutno ne bo mogoče, zaradi že predhodno pojasnjenega finančnega stanja v občinskem proračunu. Predstavnik PGD Marko Teskač  je predlagal, da se na »gasilskem zemljišču« dokončno uredijo meje oz. zakoličbe na zemljišču, ki so ga pripravljeni oddati za namen izgradnje krožišča. Predsednik Milan Mom je mnenja, da je trenutna možnost odkupa zemljišča od tovarne Stavbnega pohištva zelo dobra priložnost za dejavnosti, ki se bodo odvijale v prihodnosti. Zemljišče je locirano blizu šole in vrtca, je v središču vasi. V kolikor se ta sedaj priložnost ne bo izkoristila, obstaja možnost, da bo zemljišče za vedno izgubljeno. Tudi predsednik Nogometnega društva Teran Dejan je poudaril pomen omenjenega zemljišča, saj je blizu igrišča. Člani Nogometnega kluba s podmladkom namreč nimajo prostorov, ter nobenih možnosti za nujno potrebne prostore v katerih bi bile garderobe oz. slačilnice. Apeliral je na župana, da se sredstva za odkup dela zemljišča od SP: Sp. Polskava na nek način zagotovijo.

4. Razno

Predsednik PGD Sp. Polskava je prisotne povabil na dobrodelni koncert z namenom pridobitve potrebnih finančnih sredstev za gradnjo gasilskega doma, ki bo 11.4.2014 ob 19.00.  Sodelovali bodo: Tanja Žagar, Poskočni muzikanti, Pajdaši, Gasilska godba na pihala…

 Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS:

Silva Furek                                                                  Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja