Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 20.12.2016

KRAJEVNA SKUPNOST
SPODNJA POLSKAVA
Sp. Polskava 270
2331 Pragersko
info@ks-spodnja-polskava.si

Dne: 20.12.2016

6. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2016,  z dne 20.12.2016,  pričetek ob 18.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, Boštjan Bračič,  Petra Sever, Dominika Verlak

Dnevni red:
1.    Določitev inventurne komisije
2.    Razno

1. Določitev inventurne komisije
 
   Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Oblikuje se inventurna komisija za popis osnovnih sredstev, inventarja, ter finančnih sredstev v naslednji sestavi:
   – vodja popisa: Mom Milan
   – predsednik inventurne komisije: Petra Sever
   – član inventurne komisije: Igor Ritonja
   – član inventurne komisije: Silva Furek
   – nadomestni član inventurne komisije: Sonja Ekart
   Inventurna komisija je dolžna izvesti inventuro osnovnih sredstev.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:                        
Silva Furek
                                                                        Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:
                                                                        Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja