Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 22.4.2011

Zadeva: Zapisnik 2. sestanka z društvi dne 22.4.2011

Dnevni red:
  1.Progam kresovanja
  2.Razno
  3.Naslednji sestanek

Sestanek se je pričel ob 20 uri in je trajal do 22 ure. Potekal je na Pokošah.

Prisotni:

• Člani Sveta KS: Milan Mom, Milan Skrbiš, Monika Kirbiš

• Predstavniki društev: Jožef Hrastnik (KUD gasilska godba na pihala Spodnja Polskava), Robert Kampl (PGD Spodnja    Polskava), namestnik Cvetke Vostner (Turistično društvo Zelena Dolina), Adolf Strnad (KUD MoPZ Obrtnik Slovenska Bistrica – Polskava), Jože Fidler (Športno rekreacijsko društvo Košuta Pokoše), Maja Skrbiš (KUD Matiček), Tin Kampl (Mladinsko društvo v ustanavljanju)

• Odsotni: Društvo upokojencev Spodnja Polskava, Turistično društvo Kopriva

Prišlo je do težav z obveščanjem, zato večina društev ni prišla na sestanek. Po ponovnem klicu se je večina društev sestanka udeležila.

Program kresovanja
Kresovanje dne 30.4.2011 se bo na Sp. Polskavi pričelo ob 18. uri. Pred postavljanjem majskega drevesa bo igrala godba. Po postavitvi bo nastopil tudi pevski zbor. Pripravi naj se program kresovanja (zadolžen Robert Kampl), ki bo objavljen tudi na spletni strani KS.
Majsko drevo se bo postavljalo tudi na Pokošah. Krasiti ga bodo začeli ob 16. uri. S pletenjem vencev bodo začeli že 27.4.

Razno

• Čiščenje prostorov KS poteka po izdelanem razporedu.

• KS je zavarovala prostore in mrliško vežico.

• V maju bo potekala akcija na Sp. Polskavi in Pokošah z nazivom »Očistimo naš kraj«. Za določitev točnega datuma in organizacijo akcije sta zadolženi Petra Sever in Monika Kirbiš.

• KUD Matiček ima novo predsednico (Majo Skrbiš), ki je povedala, da pripravljajo novo igro, ki pa verjetno ne bo končana do Polskavskega poletja. Podala je tudi predlog, da bi se lahko stalno postavljen oder na potoku bolje izkoriščal (ne samo v času Polskavskega poletja), in sicer tako, da bi v juliju in avgustu na njem potekale razne prireditve posameznih društev. Na ta način bi v kraj privabili več ljudi in razgibali dogajanje. Predsednik KS Milan Mom je ob tem opozoril na problem z večkratnimi zaporami cest (zlasti visoki stroški). Oder bi se dalo izkoristiti tudi za spremljajoče prireditve v času zlate maše. Društva so predlog poletnih prireditev podprla in bodo na naslednjem sestanku predlagala datume za izvedbo svojih dogodkov.

• Društva so bila ponovno pozvana, da pošljejo vsebino, za katero želijo, da bi bila objavljena na spletni strani KS.

• Jožef Hrastnik je zadolžen, da pokliče pevko Natalijo Kolšek, ali bi bila pripravljena nastopati na Polskavskem poletju.

• Postavilo se je vprašanje, ali ne bi bilo dobro zavarovati gasilske tekme »Fire Combat«, ki bo potekala 7.8. na Sp.  Polskavi.

• Člani KS bodo pripravili in potrdili cenik oglaševanja na spletni strani KS.

• Predstavilo se je Mladinsko društvo, ki je trenutno v postopku ustanavljanja. Zanima jih zlasti širši spekter preživljanja prostega časa, sodelovali bodo tudi z mladimi iz Pokoš.

• Po praznikih se skliče sestanek glede poslovanja mladinskega doma na Pokošah s turističnim društvom Zelena Dolina in društvom Košuta.

• Potreben je tudi sestanek s Športnim društvom Sp. Polskava (šahovskim in nogometnim) zaradi dogovora o nadaljnjih aktivnostih v okviru društva.

Naslednji sestanek
V maju 2011.
Dnevni red: organizacija čistilne akcije, zlate maše in ostalo.

Zapisala:
Milan Skrbiš in
mag. Monika Kirbiš,                                                                                                                  Milan Mom
člana KS Sp. Polskava                                                                                            predsednik KS Sp. Polskava

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja