Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 23.3.2016

KRAJEVNA SKUPNOST

SPODNJA POLSKAVA

info@ks-spodnja-polskava.si

2. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI v letu 2016, dne 23.3.2016 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Petra Sever, Ritonja Igor, Sonja Ekart, Boštjan Bračič.

Predstavniki društev: Kampl Robi – PGD Sp. Polskava; Rec Mirko, Strnad Adolf – MPZ Obrtnik-Polskava; Selinšek Irma – TD Kopriva in Društvo upokojencev Sp. Polskava; Ritonja Igor -Nogometni klub Sp. Polskava; Drobne Jelka – TD Zelena dolina, Vintar Maja – KUD Matiček, Paj Rok, Cmager Tilen in Mok Goran – KUD Pok, Hrastnik Jožef – KUD godba.

Dodatno povabljen: Stanislav Zajšek – občinski svetnik.

Opravičili: Verlak Dominika, Furek Silva, Mom Milan, Fidler Jože – MPZ in ŠRD Košuta.

Dnevni red:

 1. Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«

 2. Razno

Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava Petra Sever je prisotne predsednike in predstavnike društev krajevne skupnosti Sp. Polskava pozdravila ter jih seznanila z namenom sklica sestanka.

1. Organizacija prireditve »18. spodnjepolskavsko poletje«

Petra Sever je povzame zapise iz prejšnjega zapisnika o že dogovorjenih stvareh za prireditev spodnjepolskavsko poletje. Tako se dopiše še programu za četrtek 4. 8. 2016 otroška igra in ime rok skupine Infected.

4.8.2016 – četrtek:

 • začetek v dopoldanskih urah – razstava malih živali v organizaciji Roka Paj.

 • 16.00 uri nogometni turnir za otroke,

 • 17.00 uri otroški programu,

– predstavitev oratorija

– otroška gledališka igra

– ustvarjalne delavnice

– otroški Fire Combat

– palačinke.

 • 20.30.uri mladinski rok koncert s skupino „Infektet“.

Rok Paj je povedal, da se je pozanimal za šotor, vendar je le ta, za katerega se zanimal zaseden. Cena najema je bila okoli 800 €. Tako se dogovorimo, da bomo z zbiranjem najugodnejšega ponudnika nadaljevali vsi po najboljših močeh. Sklene se dogovor, da bo šotor, kjer bo razstava malih živali postavljen na „Furekovem dvorišču“. Kasneje, torej v petek pa bodo šotor za svojo pogostitev uporabljali še društvo upokojencev.

Petek ostane nespremenjen.

5.8.2016 – petek:

 • 9.00 uri turnir v kegljanju

 • 18.00 uri šahovski turnir

 • 18.00 uri koncert klape Šufit ob sodelovanju domačega Moškega pevskega zbora Obrtnik-Polskava in gostujočimi zbori

 • nato »Dalmatinski večer« z dalmatinsko klapo Šufit in ansamblom…..

PGD še ni izbral ansambla, ki bo nastopal poleg skupine Šufit tako, da bo sporočeno naknadno.

Sprememba je tudi za soboto in sicer bo ob 17.uri potekal kolesarski izlet, ki bo po vsebini enak dosedanjemu kolesarskemu trimu. Predsednica TD Zelena Dolina pove, da bo pohod na Ptujski grad, odhod izpod kostanjev na Sp. Polskavi bo ob 9.00 uri, odhod z vlakom iz Pragerskega proti Ptuju pa ob 10.10 uri.

6.8.2016 – sobota:

 • Pohod

 • 10.00 uri nogometni turnir v malem nogometu

 • 17.00 uri kolesarski trim

 • 20.30 uri gledališka igra.

Prav tako ostane nespremenjen program v nedeljo. Predstavnik PGD pri tem še doda, da so dobili državno prvenstvo v tekmovanju gasilske discipline „Fire Combat“.

Predstavnik NK pove, da bodo po gledališki igri zadolženi, da bodo odprli šank v centru vasi.

7.8.2016 – nedelja:

 • 9.00 uri Fire Combat

 • 9.30 uri kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred cerkvijo na Sp. Polskavi

 • 10.00 uri žegnanjska maša v cerkvi sv. Štefana na Sp. Polskavi

 • 16.30 uri gasilski manever

 • Po manevru velika vrtna veselica – Dejan Vunjak z ansamblom.

Seznanjeni smo tudi bili, da so se glede takšne prireditve kot je „spodnjepolskavsko poletje“ poostrile določene zadeve in sicer je na to temo bil prisoten Stanislav Zajšek, ki je občinski svetnik in predstavnik občinskega sveta v varnostnem sosvetu Občine Slov. Bistrica. Povedal je, da je potrebno prireditev 7 dni prej prijaviti in pridobiti zdravniško dovoljenje. Predstavil je tudi kaj je potrebno zagoviti pri določenem številu ljudi na prireditvi (do 500 ljudi reditelj, od 1000 do 5000 ljudi varnostnik, nad 5000 ljudi reševalno vozilo, policijo, dežurnega zdravnika, višjo medicinsko sestro, itd., kar je povezano tudi z dodatnimi finančnimi stroški, saj dežurnega zdravnika je potrebno plačati 70 €/h, višjo med. sestro 50 €/h in policijo 28 €/h.

Dogovorimo se tudi, da je potrebno pridobiti ponudbe, katera varnostna služba bo izvajala varnost, za kar se zaveže krajevna skupnost (v nadaljevanju KS). Potrebno je pridobiti ponudbe za ozvočenje na prireditvi in kdo bo postavil oder (to bo poskušal pridobiti podatke Boštjan Bračič in KS), za šotor bo povprašala Maja Vintar in Robert Kampl. KS bo pridobila tudi elaborat za zaporo ceste, s Komunalo Slov. Bistrica pa se je potrebno dogovoriti, da bodo opravili čiščenje po prireditvi.

Pogostitev po prireditvi bodo pevci imeli v prostorih KS, društvo upokojencev pa pod šotorom.

Podpredsednica sveta KS Petra Sever je povedala, da bo KS tudi letos namenila sredstva vsakemu društvu, ki bo aktivno sodeloval na prireditvi „spodnjepolskavsko poletje“, višina še ni znana oz. bo enaka kot lani, morajo pa se o tem dogovoriti še na sestanku sveta KS, bodo pa letos sredstva pred prireditvijo nakazana, da bodo društva lahko financirala tisto, kar bodo organizirali.

1.2 Plakati, letaki

Maja Vintar sprejema predloge glede oblikovanja letakov in plakatov za celotno prireditev „Spodnjepolskavsko poletje“, zato ponovno vse prisotne spomni, da naj vse podatke o prireditvah (nazive, ure, sponzorje…) posredujejo najkasneje do 30.5.2016. Po tem datumu ne bo več možno spreminjati posredovane vsebine. Predlagala je tudi, da bi vsa društva enako prispevala za financiranje jumbo plakata. Glede tega se mora pridobiti še točna cena in se bodo o tem odločali na naslednjem sestanku z društvi.

KS se zaveže, da bo financiralo izdelavo letakov in distribucijo le-teh po gospodinjstvih, kot je to bilo v prejšnjih letih.

1.3 Sanitarije

Pridobile so se ponudbe za namestitev prenosnih sanitarijev in sicer od podjetja Vigrad in Dixi. Na svetu KS se bodo odločali o izbiri najcenejšega ponudnika.

1.4 Čiščenje vasi po prireditvi

Takoj po prireditvi, v ponedeljek zjutraj, pred odprtjem ceste za promet, je potrebno cesto očistiti, zato se je potrebno dogovoriti in pridobiti ponudbo še s strani Komunale Slov. Bistrica.

2. Razno

2.1 Bilten

Petra Sever povpraša Majo Vintar in ostale predstavnike društev glede dostave gradiva za Bilten o delovanju krajevne skupnosti in društvih. Povedano je, da so skoraj vsa društva vsebino že posredovala Maji tako, da bo v bližnji prihodnosti posredovan v gospodinjstva.

2.2 Praznovanje 50 obletnice Mladinskega doma na Pokošah

Potekal je tudi pogovor o praznovanju 50 obletnice Mladinskega doma na Pokošah, vendar zaradi odsotnosti Fidler Jožeta, predsednik Košute Pokoše, ki je organizator prireditve se dogovorimo, da se bo Petra Sever z njim pogovorila ali potrebuje pomoč pri organizaciji še s strani KS in ostalih društev. Prireditev na Pokošah bo 28.5.2016.

2.3 Urejanje vasi

Predstavniki društev so predlagali predstavnikom KS, da bi se v sami vasi Sp. Polskava postavili koši, katere bi čistila komunala in 4 klopi. Prav tako je tekla beseda, da bi se postavila igrala za otroke pri „bikovem bregu“, društva bodo pri tem sodelovala, KS pa naj uredi glede igral.

2.4 Čistilna akcija

Predstavnike društev se seznani, da bo 2.4.2016 potekala vse slovenska čistilna akcija, podrobnejše informacije bodo društva še prejela, prav tako bodo vsi zainteresirani o tem obveščeni tudi na spletni strani KS in na facebook strani KS.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisala: Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava

Petra Sever Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja