Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 26.1.2015

2. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 26.1.2015, pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, Igor Ritonja, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Petra Sever

Opravičeno odsotna: Dominika Verlak.

Prisotni vabljeni gostje: Goran Mok, Tilen Cmager (oba predstavnika »klada Sp. Polskava), Cvetka Wostner (Turistično društvo Zelena dolina), Maja Vintar (KUD Matiček)

Dnevni red:

1. Organizacija pustne povorke
1. Pustna povorka

Turistično društvo Kopriva je podalo dopis, s katerim je seznanilo člane sveta KS, da v tem letu, zaradi določenih kadrovskih težav, ne morejo organizirati pustne povorke. V skladu s sklepom, sprejetim na predhodni seji, se je na osnovi zgoraj navedenega dopisa podala pobuda Turističnemu društvu Zelena dolina za prevzem organizacije povorke.Zaradi dejavnosti, ki jih trenutno Turistično društvo Zelena dolina izvaja, organizacije ne more prevzeti, so pa člani društva, v določenem delu, pripravljeni pomagati pri sami izvedbi prireditve.

Ker je čas do pusta zelo kratek, člani sveta KS sprejmejo sklep št. 1: V tem letu bo pustno povorko organiziral svet KS Sp. Polskava. Vodja prireditve bo predsednica mag. Monika Kirbiš Rojs. Povorka bo v torek, dne 17.2.2015, s pričetkom ob 16.00 uri. Zapora ceste skozi vas bo od 13.00 ure do 18.00 ure.

Dovoljenja:

Pridobiti je treba vsa potrebna dovoljenja. Vloge za izdajo določenih dovoljenj so že vložene pri ustreznih organih (prijava prireditve, dovoljenje za zaporo ceste, dovoljenje za uporabo javnega prostora). Varovanje prireditve bo izvajalo PGD Sp. Polskava.

Udeleženci:

V pustni povorki bodo sodelovali že znani udeleženci: »klada« Spodnja Polskava, pustna skupina v izvedbi Turističnega društva Zelena dolina. Povabiti je potrebno vsakoletne udeležence: Gasilsko godba na pihala, Vrtec Otona Župančiča enota Sp. Polskava.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 2: K sodelovanju oz. udeležbi v pustni povorki se povabijo še ostala društva (izvede ga. Cvetka). Vabilo se objavi na spletni strani KS Sp. Polskavi, na facebooku krajevne skupnosti Spodnja Polskava. V izdelavo se pošljejo plakati (A2), osnovo za plakate izdela Goran Mok, kateri se ustrezno razobesijo.

Ozvočenje in šanki:

Uporabi se ozvočenje KUD Matička, potrebno je prositi Vilija Krajnc za namestitev in izvajanje ozvočenja. Pridobiti je potrebno še osebo, ki bo povezovala program. PGD Sp. Polskava poskrbi za postavitev šanka, ter nekaj klopi.

Pogostitev nastopajočih:

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 3: Sodelujoče maske, ki bodo sodelovale v pustni povorki se pogosti z malico (krajnska klobasa in krof) in pijačo (čaj in kuhano vino –vino priskrbijo člani sveta KS in člani Turističnega društva Kopriva – toplo pijačo bodo skuhali v Gostilni Vintar), ga. Maja priskrbi hrano. Hrano bodo kuhali in delili člani turističnega društva Kopriva (potreben še dogovor).

Nagrade:

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 4: Izvede se nagrajevanje najlepših mask. Nagrade bodo denarne, in sicer tretje mesto 50,00 EUR, drugo mesto 75,00 EUR in prvo mesto 100.00 EUR. Komisija za izbor najlepših mask bo v naslednji sestavi: mag. Monika Kirbiš Rojs, Petra Sever, Milan Mom in Boštjan Bračič.

Klada:

 »Klada Sp. Polskava« bo sodelovala na pustni povorki na Sp. Polskavi, sodelovali in predstavili pa se bodo tudi na pustni povorki na Ptuju.

Člani sveta KS sprejmejo sklep št. 5: Ker imajo člani skupine »klada Sp. Polskava« določene stroške ob predstavitvi Spodnje Polskave na Ptuju, se jim odobri finančna pomoč v višini 150,00 EUR. Izda se naročilnica za material in gostinske storitve.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                                                                                            Predsednica sveta KS Sp. Polskava:
Silva Furek                                                                                         mag. Monika Kirbiš Rojs

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja