Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 26.3.2015

4. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 26.3.2015, pričetek ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Sonja Ekart, Milan Mom, mag. Monika Kirbiš Rojs, Boštjan Bračič, Dominika Verlak, Petra Sever, Igor Ritonja

Dnevni red:     
    Potrditev zapisnika zadnje seje    
    Zaključni račun    
    Zemljišče v bližini šole    
    Odstop mag. Monike Kirbiš Rojs

1. Potrditev zapisnika

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik seje članov sveta KS Sp. Polskava z dne 23.2.2015.

Člani sveta KS potrdijo zapisnik v predlagani obliki.

2. Zaključni račun

Člani sveta KS so pregledali zaključni račun za leto 2014. Člani sveta KS Sp. Polskava sprejmejo sklep št. 1: Zaključni račun za let 2014 se soglasno potrdi.

3. Zemljišče v bližini šole

V zvezi z dogovorom o odkupu zemljišča last podjetja SP Polskava v stečaju se organizira sestanek s predstavniki Občine Slov. Bistrica, Športnega društva Sp. Polskava, ravnateljico OŠ Antona Ingoliča in ravnateljico vrtca Otona Župančiča.

4. Odstranitev vej

Komunala Slov. Bistrica je posredovala dopis s katerim obvešča Krajevno skupnost, da je potrebno na določenih odsekih odstraniti veje, ki ovirajo nemoten odvoz komunalnih odpadkov.

5. Odstop mag. Monike Kirbiš Rojs

Monika Kirbiš Rojs je podala pisno izjavo o odstopu iz sveta KS Sp. Polskava. Članom sveta KS je podrobno obrazložila razloge za odstop, kateri so navedeni tudi v izjavi o odstopu. O odstopu članice sveta KS Sp. Polskava, ki je tudi predsednica sveta KS, se obvesti občinsko volilno komisijo.

Začasno vodenje KS je prevzela podpredsednica sveta KS Petra Sever.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                     Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja