Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 26.4.2012

2. SESTANEK SVETA KS SP. POLSKAVA Z DRUŠTVI v letu 2012, dne 26.4.2012 ob 20.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Sp. Polskava

Prisotni člani sveta KS: Skrbiš Milan, Monika Kirbiš Rojs, Mom Milan,
Predstavniki društev: Kampl Robi in Gajšt Miran – PGD Sp. Polskava,Maja Skrbiš – KUD Matiček, Strnad Adolf– MPZ Obrtnik-Polskava, Silva Furek – KORK Sp. Polskava, Selinšek Irma – TD Kopriva, Kline Justina –Društvo upokojencev Sp. Polskava, Teran Franc – TD Zelena dolina, Fidler Jože – ŠRD Košuta in MPZ Košuta, Orthaber Ludvik – Športno društvo Sp. Polskava, Teran Dejan in – Matjašič Nani Nogometni klub Sp. Polskava,

Dnevni red: 1. Proslava MPZ ob 30. jubileju
                      2. Postavitev prvomajskega drevesa
                      3. Spominski večer pisatelja Antona Ingoliča
                      4. Priprava na prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2012«
                      5. Razno

Sestanek vodi Skrbiš Milan.

1.1. Proslava MPZ ob 30. jubileju
Ob 30. letu obstoja MPZ obrtnik Sp. Polskava bo društvo organiziralo koncert pevskih zborov dne 26.5.2012 v telovadnici na Sp. Polskavi. Šotor za druženje bo postavljen na igrišču. Sodelovalo bo 10 pevskih zborov. Ker je predvidena prireditev v večjem obsegu predsednik društva MPZ prosi za pomoč in sodelovanje ostala društva Sp. Polskave (pomoč pri pogostitvi, varovanje, gasilska godba…)

1.2. Organizacijo postavitve prvomajskega drevesa
Organizacijo postavitve prvomajskega drevesa v središču vasi »pri lipi ob mostu« bo prevzelo Gasilsko društvo Sp. Polskava. Prireditev bo poteka 28.4.2012 s pričetkom ob 18. 00 uri. Turistično društvo Kopriva bo poskrbelo za izdelavo potrebnih vencev in zelenih kit.

1.3. Spominski večer pisatelja Antona Ingoliča
Kulturno društvo Matiček bo 11.5.2012 organiziralo spominski večer ob 20 .obletnici smrti pisatelja Antona Ingoliča v avli Osnovne šole Antona Ingoliča na Sp. Polskavi z razstavo del pisatelja.

1.4. Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2012«.
Prireditev »spodnjepolskavsko poletje 2012«. Podan je predlog, da ostane program podoben kot v preteklem letu. Člani sveta KS so predstavnike društva seznanili s sklepom sveta KS Sp. Polskava, da zaradi trenutne krize, financiranje za pogostitve društev in njihove goste ne bo več prevzemala Krajevna skupnost Sp. Polskava. Vsako društvo, ki bo sodelovalo z določeno aktivnostjo bo za stroške prejelo 100.00 EUR. Krajevna skupnost še vedno nosi ostale stroške, kot so varovanje, najem prenosnih stranišč, pridobitev soglasij, stroške elektrike, stroške glasbene skupine na drugem odru in ostale spremljevalne stroške.
V letošnjem letu bo prireditev potekala v času od 2. 8. do 5.8.2012.
Predlagan dnevni red prireditve »spodnjepolskavsko poletje 2012«:

2.8.2012 – četrtek:
– otroški večer
– predstavitev oratorija,
– igra za otroke v izvedbi KUD Matiček,
– peka palačink v izvedbi Turističnega društva Kopriva

3.8.2012 – petek :
– turnir v kegljanju v izvedbi Društva upokojencev Sp. Polskava,
– šahovski turnir v izvedbi Športnega društva Sp. Polskava,
– koncert moškega pevskega zbora Obrtnik,
– baklada v izvedbi Gasilskega društva Sp. Polskava in Gasilske godbe na pihala
– zabava z ansamblom

4.8.2012 – sobota:
– nogometni turnir v izvedbi Nogometnega kluba Sp. Polskava – obstaja možnost, da je le ta mednarodni (podan je predlog, da bi ga posvetili Jurič Srečku),
– kolesarski trim v izvedbi Turističnega društva Kopriva,
– otvoritev razstave v izvedbi Turističnega društva Kopriva,
– gledališka igra Krapi, ki jo je napisal Anton Ingolič, v izvedbi Kulturnega društva Matiček,

5.8.2012 – nedelja:
– kratek koncert Gasilske godbe na pihala pred žegnanjsko mašo pri Cerkvi na Sp. Polskavi,
– tekmovanje Fire-combat,
– odprta razstava Turističnega društva Kopriva
– gasilski manever,
– vrtna veselica – dogajanje na dveh odrih

Podan je predlog, da se določena aktivnost izvede tudi na Pokošah, na primer pohod iz Sp. Polskave (igrišče) do središča Pokoš, v soboto 4.8.2012, kjer bi se lahko dogajala kakšna aktivnost, povratek na Sp. Polskavo bi se končal zopet na igrišču, kjer bodo potekale še zadnje nogometne tekme.

Sestavi se sponzorski odbor, z naslednjimi predstavniki: Maja Skrbiš, Dejan Teran in Robi Kampl, ki bo skrbel za pridobitev skupnih sponzorjev – sponzorsko pokrivanje celotne prireditve – ob sodelovanju predstavnikov ostalih društev.

1.5. Razno
Čiščenje prostorov stavbe KS
Čiščenje se izvaja v enakem obsegu in po seznamu, kot v preteklem letu. S strani predsednice društva upokojencev je podano opozorilo, da je potrebno poskrbeti za greznico za stavbo KS, obstaja nevarnosti za poškodbe ljudi.

Oglasna deska
Oglasna deska na stavbi KS , ki je bila namenjena Športnemu društvu Sp. Polskava, se zamenja in poeenoti z ostalimi. Desko bo uporabljal Nogometni klub Sp. Polskava.

Delo v vasi
Gasilsko društvo Sp. Polskava bo izvedlo naslednja dela v vasi: posek grmovja ob potoku pri Gorjancu, čiščenje potoka v celotni strugi in obrez žive meje pri gasilskem domu, za opravljeno delo prejmejo plačilo.

Sestanek vodil:
Milan Skrbiš

Zapisala: Predsednik sveta KS:
Silva Furek Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja