Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 28.2.2011

Z A P I S N I K
sveta KS Sp. Polskava, dne 28.2.2011, ob 18. uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Skrbiš, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš in Miran Gajšt.
 
Dnevni red:
 
     I.Spletna stran
     II.Kabelska TV
     III.Proračun 2011
     IV.Razno

I.
Ga. Sever pove, da je spletna stran že zaživela in da jo lahko najdemo preko svetovnega spleta, ker je že registrirana. Tako pove, da se predlogi za spremembo spletne strani naj pošiljajo na mail, ki je objavljen na spletni stran info@ks-spodnja.polskava.si. Pove tudi, da bo obvestilo o novi spletni strani objavljeno tudi na oglasni deski KS zunaj stavbe. Glede vzdrževanja predlaga, da naj vzdržuje to podjetje, ki je spletno stran tudi izdelalo. Tako se sprejme sklep, da se sklene pogodba za vzdrževanje spletne strani do preklica.
 
Predlagano je tudi, da bi se na spletni strani oglaševalo oziroma dajale reklame različnih podjetij, ki delujejo v naši občini.
 
II.
Ponovno se v celoti pregleda dokumentacija za kabelsko tv posredovano s strani Družbe KTV. Sprejme se sklep, da se takšna verzije dokumentacije, ki je sestavni del tega zapisnika posreduje omenjeni družbi. Povedano je, da je potrebno pridobiti tudi splošne pogoje zgoraj omenjene družbe, ki bo prevzela KTV.
 
III.
Na KS je prispelo vabilo za usklajevanje oziroma planiranje proračuna na občini 2.3.2011. Denar bo namenjen za urejanje okolice, adaptacija sanitarnih prostorov v KS, ureditev mrliške vežice oz. stropa v predprostoru in v vežici, za popravilo in vzdrževanje ceste (tako se predlaga, da se pripravi popis nujnih del, ki se morajo opraviti na cestah in ob njih oz. vse kar se tiče vzdrževanja, urejanja, za kar se zadolži g. Žagarja in g. Gajšta, ki sta pristojna za ceste).
 
Na občini bosta planirala proračun za leto 2011 ga. Kirbiš in g. Mom.
 
Pove se, da je bi bilo primerno, da bi se zbrala kakšna ponudba za urejanje ob cestah, košnje in ostalo. Tako predlagajo člani sveta, da se pridobijo ponudbe.
 
IV.
Glede na to, da so se konkretno zvišali vzdrževalni in tekoči stroški na pokopališču je bilo predlagano, da se zviša letni najem groba in sicer za družinski grob bo po novem cena 20,00 € (sedaj 18,00 €), za enojni grob cena 16,00 € (sedaj 14,00 €) in žarni grob 16,00 €. Glede na navedeno se sprejme sklep, da se potrdijo zgoraj omenjene nove cene najemov.
 
Prispel je dopis iz Agencije RS za uredite vodotokov Drava za potok Polskava, ki poplavlja pri družini „Rotart, Šabec, Papež,…“, vendar iz dopisa je povedano, da ureditev tega dela potoka ni v planu. Glede na navedeno je bil sprejet sklep, da se jih ponovno pozove, da se ta del potoka da v njihov plan in da nam morajo posredovati stališče, kdaj izvedbo del planirajo. Omenjeni dopis se pošlje v vednost tudi družini Papež, ki je preko KS prosila za ureditev te zadeve.
 
Predlagano je bilo tudi, da se skliče sestanek z društvi, za katere sta zadolžena ga. Kirbiš in g. Skrbiš. Tako predlagata, da se skliče sestanek za petek 11.3.2011, ob 19. uri v prostorih KS.
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

Zapisala:                                                                                                 Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                                             Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja