Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 3.12.2015

2. korespondenčna seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2015, z dne 3.12.2015, pričetek ob 19.20 uri. Seja je potekala telefonsko, gradivo (DIIP) je bilo posredovano preko elektronske pošte.

Naslovniki: Petra Sever, Milan Mom, Dominika Verlak, Sonja Ekart, Boštjan Bračič, Igor Ritonja.

Dnevni red:
    Nakup zemljišča.

Za potrebe nakupa zemljišča v lasti Stavbnega pohištva-v stečaju d.o.o, je bila s strani projektanta GR-MIKEC d.o.o. izdelana Idejna zasnova (IDZ), ter s strani Razvojno informacijskega centra Slov. Bistrica Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z naslovom Športni objekti na območju Spodnja Polskava –Stavbno pohištvo d.d. – v stečaju.

DIIP je bil vsem članom posredovan po elektronski pošti. Po telefonu je bil vsem članom sveta KS posredovan SMS z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni. Obveščam vas, da od trenutka prejema tega sporočila poteka korespondenčna seja sveta KS. Prosim za povratno sporočilo ali se strinjate, da se potrdi DIIP (imate na mailu), za nakup zemljišča (stavbno pohištvo-v stečaju) v izmeri 12.097m2. Lp S.«

Trije člani sveta KS so posredovali SMS oz. mail, da potrjujejo posredovan DIIP. En član je bil proti, eden se je vzdržal, eden pa ni posredoval povratne informacije. Dva člana sta izrazila željo, da se pred potrditvijo skliče sestanek in se zadeva ustrezno pojasni.

Korespondenčna seja je bila zaključena ob 20.08 uri.

Zapisala:                                                      Podpredsednica sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                   Petra Sever

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja