Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 6.12.2010

Z A P I S N I K

4. seje sveta KS, ki je bil dne 6.12.2010, ob 18.00 uri s predstavniki občine Slov. Bistrica

Prisotni: Milan Mom, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Drago Žagar, Petra Sever in Monika Kirbiš.
Upravičeno odsoten: Miran Gajšt

Prisotni so bili tudi predstavniki Občine Slov. Bistrica, oddelka za okolje in prostor Danica Sagadin, Bogdan Košič in Jerneja Zorko. Prisoten je bil tudi župan naše občine dr. Ivan Žagar.

Prisotni člani prosimo za informacije glede kanalizacije v naši krajevni skupnosti.

Predstavili so nam projekt izgradnje kanalizacije,ki zajema tudi KS Sp. Polskava. Vreden je nekaj več 6 mio EUR in je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Dela v okviru projekta že potekajo in se bodo nadaljevala skozi celo zimo. Najprej bodo zgrajeni primarni vodi, v naslednjem koraku pa tudi sekundarni vodi. Povedo, da bo centralna čistilna naprava pri odlagališču odpadkov na Pragerskem. Dela potekajo trenutno na Pragerskem in še v tem letu bodo začela dela potekati tudi v naši KS. Primarni vod bo zaključen predvidoma leta 2012, sekundarni vod pa leta 2017. Več informacij o poteku projekta bodo krajani prejeli po pošti v obliki informativne zloženke, ki jo bo pripravila in poslala občina. Potek vodov si lahko ogledamo tudi na priloženih skicah. Več informacij krajani lahko dobijo tudi pri g.Košiču in g.Zorko na občini.

G. Mom pove, da želi, da se izgradnja kanalizacije v centru Sp. Polskave zaključijo najkasneje do 15.7.2011, da bo nemoteno lahko izpeljano Polskavsko Poletje.

G. Mom je na sestanku izpostavil še naslednje teme:
– problematika razsvetljave (odstranitev novih luči v centru vasi 6 komadov)
– možnost odkupa zemljišča v lasti Pohištva Polskava pri igrišču za izgradnjo večnamenske dvorane
– posedanje ceste nad zaprtim delom potoka od Gostišča Vintar do Albrehtovih
– razmislek o namembi prostora vrtca v starem bloku hišna številka 243
– ureditev križišča pri Frangežu
– ureditev problematike vodovoda na Pokošah
– ureditev avtobusne postaje pri osnovni šoli
– problematika plinifikacije
– problematika presekov vodovodnega omrežja na Sp. Polskavi (hidranti)
– ureditev sanitarjev v prostorih KS
– ureditev mostu na Pokošah pri Frešerjevih na Pokošah.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                                                                                    Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                                Milan Mom
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja