Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 7.12.2011

Z A P I S N I K

sveta KS Sp. Polskava, dne 7.12.2011, ob 18. uri

Prisotni: Milan Mom, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Petra Sever in Miran Gajšt.
Upravičeno odsotena: Monika Kirbiš Rojs in Drago Žagar

Podan je predlog, da bi podelili priznanja za posebne športne dosežke v letu 2011. Tako se sprejme sklep, da bo podelitev potekala v petek 9.12.2011 ob 14.30 uri v prostorih Gostilne Vintar. Povabljeni bodo tudi mediji. Sprejme se sklep, da se priznanje podeli Bračič Boštjanu in Vintar Evgenu, ki nastopata pod imenom ekipe ŠU-GU in Maticu Samasturju za dosežek na področju boksa.

Vse krajane obveščamo, da lahko od 9.12.2011 do 9.1.2012 vpogledajo v Občinski prostorski načrt stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi – »Gmajna«. Možnost vpogleda v dokumentacijo bo vsak ponedeljek, od 17. do 18. ure in v soboto 17.12.2011, od 8. do 10. ure ter v soboto 7.1.2012 , od 8. do 10. ure, v prostorih KS Sp. Polskava. V kolikor vam zgoraj omenjeni termini ne ustrezajo lahko prošnjo za vpogled podate tudi po naši elektronski pošti info@ks-spodnja.polskava.si, kjer bomo skupaj prilagodili vpogled. Ogledate si lahko tudi na naši spletni strani www.ks-spodnja-polskava.si.

G. Skrbiš komentira sestanek s krajani Pokoš. Opozori, da podpredsednik v lastnem imenu ne more govoriti glede začetka plačevanja vodovoda na Pokošah. Stališče sveta KS je, da se mora začeti zaračunavati vzdrževanje sistema na Pokošah. Zato se sprejme sklep sveta KS, da je cena na priključek mesečno 10 € Predlog je, da se mesečno zaračunava 10 €, zapiše se, da se bo po 15. januarjem z dogovorom s komunalo odšlo do posameznih odjemalcev , kjer se bo pregledal sistem, opravil popis števcev ter se uredilo potrebno za služnost. Kar je pogoj za zagotovitev vodovodne oskrbe, v primeru neplačevanja in nestrinjanja s tem se uporabnika odjemalca vode odklopi iz sistema. Položnice bodo poslane konec decembra 2011.

Prebere se tudi specifikacija poslana s strani PGD Sp. Polskava, z dne 10.11.2011. Sprejme se sklep, da se znesek 2.584,28 € poslan s strani PGD Sp. Polskava poravna.

Predlog je podan, da se naredi zaključek z društvi. Tako se sprejme sklep, da bo zaključek v gostilni Vintar, termin bo določen naknadno in javljen vsem predsednikom društev in članom sveta KS in NO.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:                                                                                                    Predsednik KS Sp. Polskava:
Petra Sever                                                                                                Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja