Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 8.12.2010

Z A P I S N I K

5. seje sveta KS, ki je bil dne 8.12.2010, ob 18.30 uri

Prisotni: Milan Mom, Miran Gajšt, Milan Srkbiš, Igor Ritonja, Drago Žagar, Petra Sever in Monika Kirbiš.

Prebere se zapisnik prejšnje seje 24.11.2010 in se ta zapisnik potrdi.

G. Skrbiš predstavi nerealizirane sklepe iz prejšnjega mandata, ti sklepi so:
– ureditev glede vodovoda na Pokošah
– ureditev travnih plošč pri g. Rudl Boštjanu
– ureditev avtobusne postaje pri šoli
– poizvedbe glede plinifikacije
– hitrostne ovire
– ureditev javne poti (črna pot)
– podaljšanje pločnika pri uvozu za Gmajno

G. Skrbiš je predlagal, da se glede ureditve črne poti skliče sestanek skupaj s predstavniki KS Pragersko.

Seja se zaključi, zaradi skupnega druženja s predstavniki društev, ki delujejo v naši KS, ki bo ob 19.30 uri, v gostišču Vintar.

Datum naslednja seje bo določen naknadno.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:                                                                                Predsednik KS SP:
Petra Sever                                                                            Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja