Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 9.9.2014

7. seja sveta KS Sp. Polskava v letu 2014 z dne 9.9.2014 s pričetkom ob 20.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava

Prisotni: Milan Mom, Drago Žagar, Igor Ritonja, Miran Gajšt, Monika Kirbiš Rojs,

Dnevni red:

    Pregled zapisnika zadnje seje

    Tekoče zadeve

    Razno

1. Pregled zapisnika zadnje seje

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali zapisnik sveta KS z dne 28.8.2014. Zapisnik se potrdi v predlagani obliki

2. Ureditev vasi

Člani sveta KS so se seznanili s problematiko ureditve ceste, pločnika in razsvetljave od mostu proti cerkvi.

3. Praznovanje

Člani sveta KS Sp. Polskava so se dogovorili o organizaciji slovesnosti ob jubileju Drofenika. Ob slovesnosti bodo s prispevkom sodelovali tudi krajani iz Pragerskega.

4. Pregled aktivnosti tekočega mandata

Člani sveta KS Sp. Polskava so pregledali aktivnosti, ki so bile izvršene tekom tekočega mandata.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
 

Zapisala:                                                             Predsednik sveta KS Sp. Polskava:

Silva Furek                                                         Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja