Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zgodovina

Neposredna bližina naselja je bila poseljena že v neolitiku, o čemer pričajo številne arheološke najdbe. V času Rimljanov je tod tekla cesta med Celjem in Ptujem, obstaja pa tudi možnost o stalni poselitvi v manjšem obsegu. Slovani so se v polskavski svet začeli naseljevati v zadnji tretjini 6. stoletja. Ime Polskava je prvič omenjeno 1164 in izvira iz imena bližnjega potoka, ki je v spodnjem toku tekel polzeče počasi (polzeče – Pulzka – Polskava. Takrat je bil lastnik majhne vasi Dolnje Polskave Riher I. Polskavski, njegov naslednik pa je 1249 dosegel samostojnost polskavske župnije s cerkvijo, posvečeno svetemu Štefanu. Proti koncu 15. stoletja so na Polskavsko prvič vdrli Turki. V enem od teh pustošenj so se domačini s pomočjo Bistričanov uspešno obranili. Okoli leta 1570 je bil zgrajen dvorec Frajštajn. Ime Polskave se je čez leta spreminjalo: Pulzcau (1207),Pusskawa (1306), Pulezkaw (1402), Polczkaw(1436), Puskava (1654), Pulskavia (1751),Poskava (1798), Pulsgava (1822), Polskava(1850).