Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pokopališče

Post List #2

Prižgimo svečo manj podarimo cvet ali kamen več na grob – Komunala Slov. Bistrica

Okt 31, 2023

Spoštovanje krajanke, spoštovani krajani! Prižgimo svečo manj, prinesimo cvet več ali kamenček na grob. Video na https://www.youtube.com/watch?v=u8TV0vAYFK0 Več na: https://www.komunala-slb.si/ RAVNAJMO DRUGAČE.

Cenik storitve pokopališke dejavnosti na območju Spodnja Polskava

Apr 25, 2023

Spoštovani! Svet KS Sp. Polskava je sprejel sklep o ceniku storitve pokopališke dejavnosti na 1. redni seji dne 19.04.2023.

Odlok o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica

Jun 4, 2021

Spoštovani! Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 66/2020). Odlok je začel veljati dne 19.12.2020. ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 01.12.2020 Svet KS Sp. Polskava

OBVESTILO za najemnike grobov pokopališča na Spodnji Polskavi

Okt 17, 2019

Spoštovani najemniki grobov pokopališča na Spodnji Polskavi! Najemnike grobov obveščamo o standardiziranih velikostih grobov na našem pokopališču: •    družinski grob (dolžina 2m, širina 1,8m) •    enojni grob (dolžina 2m, širina 1m) Razdalja med grobovi naj znaša 0,3m. Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da je grob redno vzdrževan in urejen. Prav tako je najemnik upravljavcu dolžan sporočiti naslov svojega stalnega bivališča, ter zaprositi za soglasje k načrtom za ureditev groba in postavitev spomenika. Upravljavec pokopališča (Svet KS Spodnja Polskava)  je dolžan vzdrževati pokopališke poti, zgradbe, ograje, zelenice in druge komunalne naprave. Na pokopališču je prepovedano: •    nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje, … , •    stopanje in hoja po grobovih, •    vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v mrliško vežico, •    odlaganje odpadkov izven zato določenih mest, •    trganje cvetja in zelenja po grobovih, •    vožnja s kolesi in drugimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču, •    onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov, nasadov, …, •    postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča. Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča. Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač