Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisniki KS

ZAPISNIK 23.10.2023

Dec 21, 2023
4. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 23.10.2023 s pričetkom ob 19:00 uri DNEVNI RED: 1. Ugotovitev sklepčnosti 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje 3. Potrditev dnevnega reda 4. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava 4. Pregled in plan dela 5. Razno K tč. 1 dnevnega reda Ugotovitev sklepčnosti Sejo sveta je vodil predsednik […]

ZAPISNIK 16.05.2023

Dec 21, 2023
3. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 16.05.2023 s pričetkom ob 18:30 uri DNEVNI RED: 1. Ugotovitev sklepčnosti 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje 3. Potrditev dnevnega reda 3. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava 4. Pregled in plan dela 5. Razno K tč. 1 dnevnega reda Ugotovitev sklepčnosti Sejo sveta je vodil predsednik […]

ZAPISNIK 19.4.2023

Maj 24, 2023
ZAPISNIK redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 19.04.2023 s pričetkom ob 18:00 uri DNEVNI RED: Ugotovitev sklepčnosti Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Potrditev dnevnega reda 2. seje Sveta krajevne skupnosti Spodnja Polskava Pregled in plan dela Razno K tč. 1 dnevnega reda Ugotovitev sklepčnosti Sejo sveta je vodil predsednik Marko Teskač, ki je navzoče […]

Zapisnik 14.12.2022

Apr 20, 2023
ZAPISNIK Prisotni: Marko Teskač, Miran Gajšt, Nejc Žagar, Božo Gajšt, Franc Teran, Vesna Prijol, Sonja Ekart Konstitutivno 1. sejo, je v skladu z določili statuta Občine Slovenska Bistrica, sklical dosedanji  predsednik krajevne skupnosti Spodnja Polskava (v nadaljevanju KS Sp. Polskava) Marko Teskač, ki je predlagal naslednji    DNEVNI RED: 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov […]

Zapisnik 09.06.2022

Nov 4, 2022
Zapisnik 17. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 09.06.2022  s pričetkom ob 19:30 uri Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt, Nejc Žagar     Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji DNEVNI RED: Ugotovitev sklepčnosti Potrditev zapisnika 16. redne seje Potrditev dnevnega reda […]

Zapisnik 31.03.2022

Jun 14, 2022
Zapisnik 16. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 31.03.2022  s pričetkom ob 18:30 uri Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt, Nejc Žagar   Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji DNEVNI RED: Ugotovitev sklepčnosti Potrditev zapisnika 15. redne seje Potrditev dnevnega reda […]

Zapisnik 15.12.2021

Apr 1, 2022
Datum: 16.12.2021   Zapisnik 15. redne seje sveta KS Sp. Polskava, dne 15.12.2021  s pričetkom ob 18:00 uri Prisotni: Marko Teskač, Franc Teran, Petra Sever, Blanka Remškar, Sonja Ekart, Miran Gajšt,      Predsednik KS Sp. Polskava Marko Teskač pozdravi vse prisotne, ter predlaga naslednji   DNEVNI RED: Ugotovitev sklepčnosti Potrditev zapisnika 14. redne seje […]