Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 22.3.2012

ZAPISNIK

1. Sestanka sveta KS Sp. Polskava z društvi v letu 2012, ki je bil dne 22.3.2012 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Sp. Polskava.

Prisotni:

• Člani Sveta KS: Milan Mom, Monika Kirbiš Rojs, Petra Sever.

• Predstavniki društev: Miran Gajšt (PGD Spodnja Polskava), Justina Kline (Društvo upokojencev Spodnja Polskava), Irma Selinšek (Turistično društvo Kopriva), Teran Franc (Turistično društvo Zelena Dolina), Maja Skrbiš (KUD Matiček), Franc Mok (Športno rekreacijsko društvo Košuta Pokoše).

Dnevni red: 1. Akcija Očistimo Slovenijo 2012
                      2. Razno

1.
Predsednik sveta KS Sp. Polskava je pozdravil prisotne ter jih seznanil, da sta vodji projekta Očistimo Slovenijo 2012 na lokaciji Krajevne skupnosti Sp. Polskava, Monika Kirbiš Rojs in Petra Sever.
Komunala Slovenska Bistrica je posredovala lokacije črnih odlagališč v KS Sp. Polskava. Prisotni poznajo navedene lokacije.
Člani Turističnega društvo Kopriva in Društva upokojencev Sp. Polskava bodo prevzeli vodenje čiščenja lokacij na Gmajni.
Očistila se bodo črna odlagališča na Pokošah : »pri ribniku« in ostala.
Prisotni ugotavljajo, da navedene lokacije črnega odlagališča »pri Faležu« ne bo mogoče očistiti brez pomoči strojne mehanizacije.
Črna odlagališča, kjer se nahajajo salonitne plošče ali drugi zdravju škodljivi materiali v tokratni akciji niso predmet čiščenja. Takšna odlagališča se fotografirajo in natančno locirajo.
Prevozno sredstvo – traktor in prikolico bo dal na razpolago g. Drago Žagar.
Vrečke je potrebno dostaviti iz Komunale Slov. Bistrica dan pred izvedbo akcije – zadolžen g. Teran Franc. Rokavice niso na razpolago.
Zbiranje : – na Sp. Polskavi v središču vasi pred OŠ Antona Ingoliča in na Gmajni pri mostu v soboto 24.3.2012 ob 8.00 uri,
                  – na Pokošah pred Domom krajanov ob 9.00 uri.
Obveščanje: obvestilo je objavljeno na spletni strani KS Sp. Polskava in na oglasnih deskah po vasi Sp. Polskava ter pred lipo na Pokošah.
Ta dan bodo na Sp. Polskavi in Pokošah prisotni tudi delavci Komunale Slov. Bistrica s prevoznim sredstvom – kombijem.

2.
Čiščenje prostorov KS.
Ponovno je pripravljen seznam (katero društvo čisti prostore in kdaj), čiščenje bo potekalo enako kot v preteklem letu: WC in hodnik se očistijo 1-krat tedensko, pri čemer je vsako društvo 1 mesec zadolženo za čiščenje. Ne glede na to se po večjih prireditvah prostori očistijo takoj.

Sestanek je bil končan ob 20.00 uri.

Zapisala:                                                       Predsednik sveta KS Sp. Polskava
Silva Furek                                                    Milan Mom
 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja