Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisnik 7.11.2011

Z A P I S N I K
 
sveta KS Sp. Polskava, dne 7.11.2011, ob 18.00 uri
 
Prisotni: Milan Mom, Igor Ritonja, Petra Sever, Drago Žagar, Monika Kirbiš Rojs in Milan Skrbiš.
Upravičeno odsoten: Miran Gajšt
 
Dnevni red:
 
I.   Ovrednotenje projektov za leto 2012
II.  Predstavitev o dogovoru glede vodovodnega sistema Pokoše
III. Pregled poročila nadzorne komisije
IV. Razno
 
I.
Glede na predlagane projekte iz prejšnjega sestanka, ki je bil 11.10.2011 se danes ti projekti tudi ovrednotijo. Ovrednotenje bo pripravil presednik in jih posredoval članom sveta KS.
 
II.
Sprejme se sklep, da se predstavi vsem uporabnikom vodovodnega sistema na sestanku, ki se določi na 18.11.2011 ob 18. uri v porostorih doma na Pokošah, glede začetka plačevanja vzdrževalnine in glede izgradnje tega sistema.
 
G. Ritonja pojasne, da bo imela Komunala Slov. Bistrica nadzor nad tem sistemom, projekt za izgradnjo tega sistema je propadel, saj je izvajalec, ki je bil izbran na javnem razpisu šel v stečaj, zato je potrebno razpis ponoviti. Tako je predvideno, da se bo z izgradnjo lahko pričelo čez približno 2 leti. Poda se predlog, da se na gospodinjstvo začne pobirati vzdrževalnina tega sistema v znesku 20 €, oziroma po dogovoru z uporabniki, saj so bili stroški s tem sistemom, ki ga je imela KS Sp. Polskava cca. 12.000 € (čiščenje bazenov, polnjene bazenov, prevoz vode, analiza vode na dva meseca, …).
 
III.
G. Mom seznani člane sveta KS o poročilo NO za leto 2009 in tako skupaj predlagamo rešitve. Poda se tudi prošnja predsednici NO, da se roki v poročilu NO podaljšajo.
 
IV.
Ga. Kirbiš Rojs pove, da želi, da se dokončno uredi glede izgradnje telekomovega omrežja v naši KS, zato se ji da pooblastilo.
 
Sprejme se sklep, da ga. Kirbiš Rojs pripravi tudi rebalans proračuna.
 
Ga. Kirbiš Rojs in ga.Sever predlagata, da se priključimo čistilni akciji „Očistimo Slovenijo“, ki bo v naslednjem letu, tudi za naš kraj.
 
Sprejme se sklep, da se objavi razpis za zimsko službo za leto 2011/2012.
 
Predlaga se tudi, da g. Žagar pripravi plan cest do ponedeljka 21.11.2011 za leto 2012.

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:                                                                                Predsednik KS Sp. Polskava:
Petra Sever                                                                            Milan Mom

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja